head3.png

2002

Uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na vybraných úradoch verejnej správy

Implementation of the Free Information Access Act at Seleceted Authorities of Public Administration

 

Správa z monitoringu – Monitoring Report

Autorka, autor: Marcela Mezianová, Peter Wilfling

Vydalo: združenie Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Cieľom monitoringu bolo identifikovať problémy a nedostatky pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám, upozorniť na ne a podľa možností inšpirovať úrady (povinné osoby) k ich riešeniu, resp. odstráneniu.

Continue reading

Menšiny v zrkadle dvoch volebných období / Zvažuj ako rozhodneš

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Brožúra a leták vydané v rámci predvolebného projektu podporujúceho zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo voľbách 2002 s dôrazom na problematiku menšín.

Continue reading

Účasť na správe vecí verejných a menšiny

Autor: Yash Ghai

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Táto správa, ktorej autorom je významný odborník v oblasti ústavného práva, stručne popisuje viacero prostriedkov, ktoré môžu byť využité v záujme zabezpečenia účasti menšín a domorodého obyvateľstva na správe vecí verejných – účasť v zastupiteľských orgánoch, deľbu moci, autonómiu a sebaurčenie – a hodnotí skúsenosti získané pri uplatňovaní ústavných a politických opatrení zameraných na menšiny a pôvodné obyvateľstvo.

Continue reading

Neviditeľná menšina

Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii

Autorky a autor: Sylvia Ondrisová, Marianna Šípošová, Ivana Červenková, Paula Jójárt, Gabriel Bianchi

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Kniha objasňuje základné otázky o sexuálnej orientácii a živote ľudí zo sexuálnych minorít.

Continue reading

Názov by znel veľmi komicky

…alebo Čo by pre občanov znamenala škandalózna novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám z dielne Ministerstva školstva.

Continue reading