head4.png

Účasť na správe vecí verejných a menšiny

Autor: Yash Ghai

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2002

Táto správa, ktorej autorom je významný odborník v oblasti ústavného práva, stručne popisuje viacero prostriedkov, ktoré môžu byť využité v záujme zabezpečenia účasti menšín a domorodého obyvateľstva na správe vecí verejných – účasť v zastupiteľských orgánoch, deľbu moci, autonómiu a sebaurčenie – a hodnotí skúsenosti získané pri uplatňovaní ústavných a politických opatrení zameraných na menšiny a pôvodné obyvateľstvo.

Svoje hodnotenie autor dopĺňa celým radom príkladov, medzi ktoré patrí Bosna a Hercegovina, Cyprus, Fidži, India, Severné Írsko a Južná Afrika.