head2.png

Novým vládnym splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti je Martin Giertl

MV SR, 5. 11. 2014

Vláda SR v stredu 5. novembra 2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipovi Vagačovi, ktorý po dvaapolročnom pôsobení ako splnomocnenec rezignoval na funkciu na konferencii mimovládnych neziskových organizácií v októbri 2013. Na menovaní Martina Giertla sa zhodli čelní predstavitelia a predstaviteľky mimovládneho sektora s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom. Do funkcie nastupuje 15. novembra 2014.

Martin Giertl dlhodobo pôsobí ako právnik v oblasti ľudských práv. Jeho hlavnou doménou je poskytovanie odbornej bezplatnej právnej pomoci v oblasti ochrany ľudských práv, práv zraniteľnejších, národnostných menšín, iných menšín, nemajetných, detí a poradenstvo mimovládnym organizáciám v Nadácii Charty 77.

Martin Giertl sa narodil v roku 1966. Dosiahol vysokoškolské vzdelanie v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia až po súčasnosť pôsobí ako právnik, v rokoch 1993 – 1994 na Ministerstve zahraničných vecí SR a od roku 1994 pôsobí v Nadácii Charty 77. Absolvoval postgraduálne štúdium práva v Oxforde a Washingtone a ďalšie akademické pobyty v USA, Veľkej Británii a Kanade. Je držiteľom ceny EU-US Civil Society Awards for Democracy.

Martin Giertl ovláda tri svetové jazyky – nemecký, anglický a ruský. Žije v Bratislave, je otcom troch detí.