head1.png

O hanebnej vizitke a HDŠ

Pravda, 23. 7. 2015

Poznáte tú floskulu, keď niečo chcete presadiť, no namiesto otvorene zápornej, ale aspoň úprimnej odpovede sa dozviete, že na to „ľudia nie sú pripravení“? Zdá sa, že najčastejšími objektmi tohto mozgového zrnenia sú predovšetkým menšiny. V tomto prípade menšina ľudí, ktorých ústava demokratického právneho štátu (sic!) pripravila o možnosť legálne si založiť rodinu. Celkom obyčajnú šťastnú rodinu. V týchto súvislostiach je namieste otázka, či je slovenská „verchuška“ pripravená reflektovať najnovšie rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý tento týždeň (žeby inšpirovaný Najvyšším súdom USA?) rozhodol, že pre páry rovnakého pohlavia je ľudským právom uznanie ich zväzku.

Vážne. Muži a muži, ženy a ženy majú podľa tejto súdnej inštancie právo – ak nie sa rovno brať, lebo to ostáva na dobrej vôli jednotlivých členských krajín únie, tak aspoň vstupovať do životného partnerstva. V zmysle tohto rozhodnutia Slovenská republika porušuje aj nami ratifikovaný Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. To, čo sme už dávno vedeli, je dnes aj na papieri. Vizitkovom.

Pre Slovensko je toto rozhodnutie štrasburského súdu mimoriadne prelomové. Janka Debrecéniová, právnička, ktorá sa dlhodobo a systematicky venuje aj ľudským právam LGBTI ľudí, situáciu glosovala vtipnou, presne namierenou poznámkou: „Ľudia sú už na to pripravení, súdy sú už na to pripravené – už sa musia na to pripraviť len naši politici.“ Vystihla tak podstatu problému, ktorý je z pohľadu existenčných starostí väčšiny Slovákov a Sloveniek iba vodou v prútenom koši. Lebo veď, povedzme si to na rovinu, ľuďom je to zväčša jedno. Chlieb nezlacnie, keď ich susedia či susedky podpíšu oficiálny glejt, že k sebe patria v dobrom aj v zlom. Zato tí dvaja budú šťastní. Aj tie dve. A rozdávať šťastie je predsa zázrak.

Čítajte viac

Hana Fábry, občianska publicistka
 
© PEREX, 2015
Článok uverejnil portál Pravda.sk v rubrike Názor/Dnes píše 23. 7. 2015 o 15:00.