head1.png

Pozrite si: O prístupe k službám reprodukčného zdravia (nielen) počas pandémie

ASPEKT, 1. 12. 2021

Sexuálne a reprodukčné práva zahŕňajú okrem prístupu k bezpečnej interrupcii aj dôstojnú pôrodnú starostlivosť, sexuálnu výchovu či prístup k spoľahlivej antikoncepcii. Ako sa darí na Slovensku zabezpečovať práva v týchto oblastiach? Ako sa zmenila situácia od začiatku pandémie COVID-19? A ako súvisí porušovanie práv žien na zdravie s nízkym spoločenským a finančným hodnotením starostlivosti?

Pozrite si záznam z diskusie s právničkou Jankou Debrecéniovou (Občan, demokracia a zodpovednosť), politologičkou Adrianou Mesochoritisovou (Možnosť voľby) a aspekťáčkou Zuzanou Maďarovou o prístupe k službám reprodukčného zdravia (nielen) počas pandémie. Online podujatie organizovala organizácia ASPEKT 21. novembra 2021.

screen_fbASPEKT_watch_disk_Debra_560x407


 

Čo sa môžete dozvedieť v diskusii?

 
Napríklad to, že vnímanie sexuálnych a reprodukčných práv sa na Slovensku často zužuje na ne/dostupnosť bezpečnej interrupcie. A že sa tak deje predovšetkým v dôsledku opakovaných snáh obmedziť prístup k interrupciám. Ak sa reprodukčné práva stanú témou verejnej diskusie, je to obyčajne preto, že niekto z poslancov alebo poslankýň predkladá do parlamentu návrh, ktorý sa usiluje sťažiť prístup k umelému prerušeniu tehotenstva.

Za pojmami reprodukčná spravodlivosť či reprodukčné a sexuálne zdravie sa však skrýva oveľa viac. Na zabezpečenie práv dievčat a žien je potrebné, aby mali prístup k účinnej a bezpečnej antikoncepcii, dôstojnej pôrodnej starostlivosti či k objektívnej a na vedeckých poznatkoch založenej sexuálnej výchove.

Dozviete sa viac aj o tom, že snahy o obmedzovanie prístupu k interrupcii zďaleka nie sú jediným porušovaním reprodukčných a sexuálnych práv dievčat a žien na Slovensku. Podľa dostupných údajov čelia vážnym prekážkam v prístupe k antikoncepcii, pri pôrodoch sa nedodržiavajú ich ľudské práva a aj bez dodatočných obmedzení nie je interrupcia pre mnohé dievčatá a ženy dostupná.

Pandémia COVID-19 pritom situáciu v oblasti reprodukčných a sexuálnych práv ešte zhoršila, ako na to poukázali feministické a ženské organizácie na Slovensku aj v zahraničí. O situácii v oblasti pôrodnej starostlivosti máme u nás dokonca monitorovaciu správu.

Diskutujúce otvorili aj dôležitú tému prepojenia porušovania sexuálnych a reprodukčných práv s tým, ako málo sa materiálne aj symbolicky oceňuje práca starostlivosti, ktorú opäť vykonávajú najmä ženy. Hovorili o tom, v akých pracovných podmienkach pracujú napríklad zdravotné sestry a pôrodné asistentky, ktoré zápasia s nedostatočným finančným ohodnotením, nízkym sociálnym statusom, ale aj s nedostatočnými možnosťami vzdelávania a profesionálneho rozvoja či s nedostatkom personálu v službách.

 

© ASPEKT, 2021

Článok a záznam diskusie uverejnil feministický webzin ASPEKTin 1. 12. 2021, ISSN 1225-8982.