head5.png

OaD: Rozhodnutie o nezverejnení zmluvy o predaji Slovenských telekomunikácií je nezákonné

Tlačová správa občianskeho združenia Občan a demokracia
15. 1. 2009

 

Krajský súd v Bratislave vyniesol rozsudok, že predchádzajúci minister dopravy Prokopovič konal nezákonne, keď rozhodol o nesprístupnení zmluvy o privatizácii Slovenských telekomunikácií. O sprístupnenie zmluvy požiadalo združenie Občan a demokracia.

 

Minister Prokopovič vydal rozhodnutie pred voľbami v júni 2006, odvtedy bola vec na súde. Tvrdenie ministra, že privatizačná zmluva je štátnym tajomstvom, pretože ide o „výsledok medzinárodných rokovaní“ a „medzinárodnú zmluvu“, bolo podľa súdu nezákonné.

 

Slovenské telekomunikácie boli ešte v roku 2000 predané nemeckej spoločnosti Deutsche Telekom. Ministerstvo dopravy odvtedy privatizačnú zmluvu utajuje a vyhlasuje ju za „štátne tajomstvo“ z dôvodu, že údajne ide o „medzinárodné rokovania a medzinárodnú zmluvu“ a z dôvodu, že na jej utajení sa zmluvné strany dohodli. Zmluvu počas svojho celého funkčného obdobia utajoval minister Prokopovič (SDKÚ) a v utajovaní zmluvy stále pokračuje aj minister Vážny (SMER).

 

Ide o nebezpečný precedens, pretože žiadna zmluva so súkromnou spoločnosťou dovtedy nebola vyhlásená za „štátne tajomstvo“. Vyhlasovanie zmlúv so zahraničnými podnikateľmi za štátne tajomstvo by viedlo k rozsiahlemu utajovaniu informácií o nakladaní s majetkom štátu. O sprístupnenie privatizačnej zmluvy požiadalo združenie Občan a demokracia prvýkrát ešte v roku 2002.

 

Krajský súd v rozsudku uviedol: „Súd sa nemôže stotožniť s názorom žalovaného, že v prípade zmluvy o predaji akcií spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a. s. … sa jedná o výsledok medzinárodného rokovania, príp. medzinárodnú zmluvu … pretože sa nejedná o obsah rokovania dvoch štátov na medzinárodnej úrovni.“

 

Súd ďalej v rozsudku uviedol, že skutočnosť, že zmluvné strany sa dohodli na utajení zmluvy, nemôže byť dôvodom na jej nesprístupnenie, ak zároveň neexistuje záujem Slovenskej republiky na jej utajení. Tiež uviedol, že z rozhodnutia ministra dopravy nie je zrejmé, aký záujem štátu by mohol byť ohrozený sprístupnením zmluvy. Podľa súdu je zrejmé, že predmetom obchodnej transakcie bol aj majetok štátu, o ktorom sa podľa zákona o prístupe k informáciám má informovať. Skonštatoval tiež, že ministerstvo dopravy sa navyše neriadilo predchádzajúcim rozsudkom Najvyššieho súdu SR vo veci sprístupnenia zmluvy a rozhodnutie ministra je opätovne nezdôvodnené.

 

Ministerstvo dopravy sa proti rozsudku môže odvolať do 15 dní od jeho doručenia.

 

Právnik Peter Wilfling zo združenia Občan a demokracia hovorí: „Neviem si predstaviť rozumný dôvod, prečo by sa ministerstvo mohlo odvolať. Ministerstvo dopravy už roky robí obštrukcie a vydáva rozhodnutia, ktoré sú nezákonné a nie sú zdôvodnené. Toto nezákonné konanie im už v minulosti vyčítal aj Najvyšší súd, ale ministerstvo napriek tomu znovu vydalo skoro rovnaké rozhodnutie. Táto skutočnosť svedčí o tom, že ministerstvo nemá žiadny reálny dôvod na utajovanie zmluvy. V nezákonnom utajovaní zmluvy bohužiaľ pokračuje aj minister Vážny. Rozhodnutie súdu má zásadný význam pre informovanie o nakladaní s majetkom štátu.“