head2.png

OaD: Štát musí sprístupniť informácie bez výhovoriek

V kauze privatizačnej zmluvy Slovenských telekomunikácií súd opakovane rozhodol v prospech združenia Občan a demokracia

Bratislava, 4. 11. 2009 (OaD) – Najvyšší súd SR včera rozhodol o nezákonnosti utajenia privatizačnej zmluvy štátnej akciovej spoločnosti Slovenské telekomunikácie (ST). Opakovane tým potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z decembra 2008. Občianske združenie Občan a demokracia zažalovalo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikáciíza nesprístupnenie informácií o nakladaní s verejnými financiami ešte v roku 2002. Na základe tejto zmluvy bolo za nejasných podmienok prevedených 51 % akcií ST do vlastníctva spoločnosti Deutsche Telekom.

„Ide o významné súdne rozhodnutie najmä preto, že už samotné zaradenie privatizačnej zmluvy ST medzi utajované skutočnosti je bezprecedentné, podobne ako aj jej nezmyselné označenie za medzinárodnú zmluvu,“ uviedla výkonná riaditeľka združenia Občan a demokracia Šarlota Pufflerová. „Opakované rozhodnutie súdu v náš prospech je jasným signálom, že ministerstvá a ďalšie orgány verejnej moci nesmú hľadať právne kľučky a nezákonné výhovorky, ale majú ihneď sprístupniť verejnosti informácie o svojej činnosti, vrátane dôležitých finančných operácií. Je to jedna z ich hlavných zodpovedností. Okrem spravovania štátu sme im my, občania a občianky, delegovali aj zodpovednosť za nakladanie s našimi peniazmi v prospech verejného záujmu, bez ohľadu na to, ktorá politická garnitúra je práve pri moci.“

Ministerstvo odmietalo sprístupniť privatizačnú zmluvu ST od roku 2002 (aj za pôsobenia ministra Prokopoviča z SDKÚ). V utajovaní pokračovalo aj za súčasného ministra Vážneho (Smer), keď sa odvolalo proti rozsudku Krajského súdu z roku 2008 na Najvyšší súd a žiadalo o zamietnutie žaloby združenia Občan a demokracia (OaD).

V prvom kole súdneho konania (v rokoch 2002 – 2005) ministerstvo namietalo, že privatizačná zmluva ako celok má dôverný charakter. V decembri 2005 Najvyšší súd dôvody utajenia zo strany ministerstva odmietol s poukázaním na porušenie infozákona a vrátil vec ministerstvu na nové rozhodnutie.

V ďalšom konaní však ministerstvo v r. 2006 zmluvu znovu nesprístupnilo – tentokrát pre zmenu vyhlásilo, že ide o medzinárodnú zmluvu obsahujúcu štátne tajomstvo. OaD znovu ministerstvo zažalovalo. Súdny proces dospel cez rozhodnutie Krajského súdu v r. 2008 až k dnešnému rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktorý opätovne konštatoval porušenie infozákona.

„Takéto porušovanie zákonov stojí nás, občanov a občianky, nemalé peniaze. My predsa platíme ministerstvá, ich právnikov a právničky a všetok ďalší personál verejnej správy zo svojich daní. Keď potom celkom logicky prehrajú principiálne súdne spory a okrem iného musia uhradiť súdne trovy, platíme znovu po druhý raz a úplne zbytočne. Tieto výdavky by totiž nevznikli, keby si orgány verejnej správy zodpovedne a bez prieťahov plnili svoje zásadné povinnosti,“ uzavrela Šarlota Pufflerová.
 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám:

  • č. 211/2000 Z. z.
  • č. 628/2005 Z. z. – novela
  • č. 207/2008 Z. z. – novela

 

Kontakt pre ďalšie informácie:

Občan a demokracia
tel. 02-5292 0426, 5292 5568
odz@odz.sk
www.odz.sk