head2.png

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 1

(metodická príručka)

Téma 1: Sloboda prejavu

Autorka a autor: Mária Kolíková, Andrej Králik

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Britského veľvyslanectva

Publikáciu si môžete objednať na e-mailovej adrese oad@oad.sk.