head1.png

2003

Ružový a modrý svet

Rodové stereotypy a ich dôsledky

Editorky: Jana Cviková, Jana Juráňová

Vydavateľ: ZZŽ Aspekt, Občan a demokracia, Bratislava, 2003

Odborná publikácia „Ružový a modrý svet – rodové stereotypy a ich dôsledky“ tématicky mapuje základné pojmy a témy rodovej teórie.

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 1

(metodická príručka)

Téma 1: Sloboda prejavu

Autorka a autor: Mária Kolíková, Andrej Králik

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 2

(metodická príručka)

Téma 2: Domáce násilie

Autorky: Zuzana Dlugošová, Daniela Telepková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 3

(metodická príručka)

Téma 3: Právo na informácie

Autori: Tomáš Kamenec, Vladimír Pirošík

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 4

(metodická príručka)

Téma 4: Právo na súkromie

Autorky: Zuzana Dlugošová, Mária Kolíková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 5

(metodická príručka)

Téma 5: Diskriminácia

Autor a autorka: Andrej Králik, Daniela Telepková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Continue reading