head4.png

Občan a demokracia – právo na každý deň – Téma 4

(metodická príručka)

Téma 4: Právo na súkromie

Autorky: Zuzana Dlugošová, Mária Kolíková

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2003

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Britského veľvyslanectva.

Publikáciu si môžete objednať na e-mailovej adrese oad@oad.sk.