head3.png

Ružový a modrý svet

Rodové stereotypy a ich dôsledky

Editorky: Jana Cviková, Jana Juráňová

Vydavateľ: ZZŽ Aspekt, Občan a demokracia, Bratislava, 2003

Odborná publikácia „Ružový a modrý svet – rodové stereotypy a ich dôsledky“ tématicky mapuje základné pojmy a témy rodovej teórie.

Zachytáva prítomnosť rodových stereotypov v rôznych oblastiach nášho života – sprevádza nás materstvom a rodičovstvom, skúma sociálne i biologické aspekty rozdielov v živote žien a mužov, neopomína sexualitu, krásu, násilie, ako aj hračky či nové technológie. Jej cieľom je priblížiť spôsoby i formy utvárania rodovej nerovnosti, príčiny jej udržiavania i ospravedlňovania. Pritom spochybňuje tradičné rodové stereotypy a otvára priestor zmenám, ktoré možno účinne naštartovať práve v školách. Kniha je určená najmä učiteľkám a učiteľom ZŠ a SŠ.Okrem aktuálnej teórie kniha obsahuje:

  • knižku pre dievčatá (a chlapcov) „Babeta ide do sveta“
  • dostatok obrazového „dôkazového“ materiálu, pestrú koláž odborných i literárnych textov a rôzne podnety pre prácu s deťmi
  • malý slovník základných pojmov rodovej teórie
  • súbor metodík, ktoré umožňujú interaktívnou a zážitkovou formou pracovať s rodovými stereotypami a zvyšovať rodovú citlivosť žiačok a žiakov

Publikáciu autorsky pripravil tím odborníčok z oblasti rodovej problematiky a vydalo ju združenie Občan a demokracia v úzkej spolupráci so Záujmovým združením žien Aspekt. Finančnú podporu poskytla Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Nadácia Ekopolis a Nadácia Heinrich Boll Stiftung.