head3.png

Občan a demokracia

Autor: Peter Kresák & kol.

Kniha, vydaná v roku 1997, sa snaží obohatiť právne vedomie obyvateľov a obyvateliek strednej Európy, ktorí/é si zatiaľ plne neuvedomujú, že oni/ony sú nositeľmi i zárukou demokracie a v konečnom dôsledku i tvorcami a tvorkyňami zákonov.

Ak je v ich záujme oboznámiť sa so zákonitosťami života spoločnosti z pohľadu práva, učiť sa ich hodnotiť z pozície občana a osvojovať si aktívne občianske postoje, najmä uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za budovanie právneho štátu a uplatňovanie demokratických princípov, siahne po tejto knihe, i keď je pôvodne písaná najmä pre učiteľov/učiteľky a študentky/študentov stredných škôl.

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte pdf.