head6.png

Odborníčku z Národného lesníckeho centra prepustili nezákonne

SME.sk / SITA, 19. 7. 2019

Odborníčka sa ešte stále súdi o náhradu mzdy.

Výpoveď z práce, ktorú v roku 2009 dostala Viera Petrášová, je neplatná. Potvrdil to Krajský súd v Banskej Bystrici a 11. júla jej rozsudok doručili. Súd argumentoval okrem iného tým, že pri jej prepustení išlo o diskrimináciu z dôvodu pohlavia. Vieru Petrášovú v konaní zastupovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Docentka Petrášová pracovala v štátnej príspevkovej organizácii Národné lesnícke centrum (NLC) od roku 1980.

„Podarilo sa jej dosiahnuť vysokú vedeckú kvalifikáciu. Ako jediná spomedzi všetkých zamestnancov a zamestnankýň NLC bola znalkyňou pre všetky odvetvia lesníctva. V interných hodnoteniach zamestnávateľa sa umiestňovala na najvyšších priečkach,“ uviedla pre agentúru SITA právnička Janka Debrecéniová, ktorá bola v mene ODZ poverená zastupovaním zamestnankyne pred súdom.

V roku 2009 sa na súd obrátila po tom, čo v marci toho istého roku dostala výpoveď pre nadbytočnosť. Výpovedi predchádzalo, že Petrášová vypracovala dva projekty na základe skôr schválených projektových zámerov, NLC ich však donorskej organizácii nepredložilo. Organizácia sa tým pripravila o viac ako štyri milióny korún (cca 130-tisíc eur).

„Predložili však podobný projekt, menej vzdelaného a menej skúseného mužského kolegu Petrášovej,“ povedala Debrecéniová. Právnička upozorňuje, že sa tak stalo po tom, čo sa generálnym riaditeľom NLC stal muž, ktorého Petrášová pár rokov predtým vystriedala na poste generálneho riaditeľa jednej zo sekcií ministerstva pôdohospodárstva. Petrášová sa potom usilovala predkladať ďalšie projekty, zamestnávateľ to však ignoroval. Krátko nato jej podľa právničky navrhli zmenu pracovnej zmluvy, ktorou by sa zhoršili jej pracovné podmienky, vrátane mzdového ohodnotenia.

„Návrh na zmenu odôvodnilo NLC paradoxne tým, že Petrášová nemá projekty, ktoré by samostatne koordinovala. Keďže Petrášová považovala takéto zaobchádzanie za diskriminačné, na zmenu pracovnej zmluvy nepristúpila. Vzápätí dostala výpoveď z dôvodu nadbytočnosti,“ približuje kauzu právnička.

Debrecéniová pripomína, že v oblasti pracovných podmienok je množstvo šedých zón, v ktorých na Slovensku dochádza k masívnej rodovej diskriminácii. Výnimkou podľa nej nie sú ani zamestnávatelia vo verejnej sfére, vrátane vedeckovýskumných inštitúcií.

„Patrí sem rozhodovanie o mnohých pracovných príležitostiach, napríklad kto a za akých podmienok bude predkladať či koordinovať rôzne projekty, ale aj rozhodovanie o konkrétnych úlohách, mzdových podmienkach, účasti na zaujímavých pracovných cestách či o pracovných benefitoch. Zamestnávatelia tiež väčšinou nijako nereflektujú svoju zákonnú povinnosť prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a nerobia opatrenia, aby diskriminácii predchádzali. Je preto veľmi povzbudivé, že konajúce súdy sa uvedenými aspektmi práva na rovné zaobchádzanie zaoberali,“ povedala k prípadu Janka Debrecéniová.

Čítajte viac

 
© SITA / Petit Press, 2019
Článok na základe správy tlačovej agentúry SITA uverejnil portál SME.sk v rubrike Domov 19. 7. 2019 o 17:51.