head3.png

Otvárame tréning pre študentky a študentov aj v Košiciach

Naša ponuka:

  • Hľadáme aktívnych študentov a študentky v Košiciach pre program zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a antidiskriminácie a prístupu k spravodlivosti.
  • Ponúkame vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a ďalších ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík.Získate ichna špecializovaných tréningoch, ktoré organizujeme v rozsahu 2 až 3 tréningových dní. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti nášho združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.
  • Taktiež vám ponúkame možnosť prispievať k šíreniu právneho povedomia v oblasti antidiskriminácie prostredníctvom portálu www.diskriminácia.sk.

O programe:

Program v Košiciach začína v polovici apríla 2012 vzdelávacími podujatiami. V ďalších mesiacoch bude obohatený o praktické precvičovanie nadobudnutých zručností (sčasti aj „v teréne“). Po nich bude nasledovať samotný monitoring verejných inštitúcií a ich politík v oblasti dodržiavania ľudských práv a zapojenie sa do ďalších aktivít združenia. Aktivity budú pokračovať minimálne do novembra 2012. Jedným z výstupov bude aj možnosť zúčastniť sa 5-dňovej Jesennej školy antidiskriminácie v októbri 2012.

Prihlásiť sa môžete do 28. marca 2012. Skupine približne 15 ľudí, ktorú zostavíme z prihlásených, dáme obratom vedieť termín prvého stretnutia. Ostatných záujemcov a záujemkyne budeme informovať o potenciálnom zostavení ďalšej tréningovej skupiny, prípadne aj o iných možnostiach zapojenia sa do našich aktivít.

Ak máte záujem získať viac informácií o ponúkanom programe, pošlite nám svoje otázky e-mailom.

Kontaktné osoby:

Ing. Andrea Chorváthová
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: chorvatova@odz.sk

JUDr. Daniela Lamačková
tel. 055/ 72 71 237
e-mail: lamackova@odz.sk

 

Ďalšie informácie o našich aktivitách a projektoch: