head5.png

Počet mužov na materskej dovolenke na Slovensku stúpa

TV Joj, 22. 10. 2016

Počet slovenských mužov na materskej dovolenke rastie. Ich počet sa v porovnaní s minulým rokom dokonca zdvojnásobil. Mnohí si preto zaslúžia pochvalu. Matky ale stále trápi iná vec. Na pracovnom trhu sú diskriminované a zarábajú oveľa menej ako muži. „Sociálna poisťovňa zverejnila štatistiky a počet mužov na materskej sa za tri roky zvýšil,“ uviedla riaditeľka Odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce Oľga Pietruchová. Kým v roku 2014 to bolo 290 mužov, v roku 2015 okolo 700, v roku 2016 je na materskej dovolenke viac ako 1 300 mužov.

Materská dovolenka je vo výške 70 percent zo mzdy a trvá 28 týždňov. Ak má muž vyšší príjem ako jeho žena, rodine sa to oplatí. „Platy mužov sú oveľa vyššie ako žien.To, že to platí aj v iných štátoch, nie je ospravedlnenie. Musíme ženám vytvoriť podmienky aby mohli zvládať aj rodinu aj prácu,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

„Štát musí ísť príkladom. V štátnej sfére musia fungovať kútiky, zdieľané pracovné miesta, viac žien v politike a potom to môžu chcieť od zamestnávateľov,“ hovorí tiež Janka Debrecéniová.

 
Pozrite si celý TV šot

 
© MAC TV, 2016
Šot odvysielala televízia TV Joj a uverejnil portál Noviny.sk 22. 10. 2016 v rubrike Slovensko.