head1.png

Podcast: O interrupciách sa môžeme rozprávať lepšie, ako to robíme dnes

SME.sk, 9. 9. 2021

V stávke je viac, ako sa na prvý pohľad zdá.

Má mať plod právo na život? Toto je otázka, ktorá sa v debatách o interrupčnej legislatíve objavuje najčastejšie. Má však jeden háčik: Jej zodpovedanie nepomáha vyriešiť problém a nastaviť dobré pravidlá.

V tejto epizóde Ľudskosti sa novinárka Barbora Mareková rozpráva s odborníčkou na ústavné právo Luciou Berdisovou o tom, čo sú lepšie otázky a čo by nám pomohlo pozrieť sa na tému inak.
 

  Rozoberú spolu:

  – o čo ide v diskusii o umelom ukončení tehotenstva
  – koho a ako chráni slovenská ústava
  – ako sa k ukončeniu tehotenstva postavil ústavný súd
  – či a kedy sú práva ženy v rozpore s právami plodu
  – kto chodí na interrupciu najčastejšie
  – či existujú bezdôvodné interrupcie
  – ako nás ovplyvňuje naše detstvo a názory okolia na tému interrupcií
  – koho hlas chýba v diskusii o umelom ukončení tehotenstva

 
Barbora Mareková, Nikola Šuliková Bajánová

 
© Petit Press, 2021
Diskusiu uverejnil portál denníka SME Domov.SME.sk v týždennom podcaste o mentálnom zdraví Ľudskosť 9. 9. 2021 o 11:53 a aktualizoval 11. 5. 2021 o 6:26.

Grafika: HejTy
 

  Pozrite aj:

Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.
expertka na právo a právnu filozofiu, Ústav štátu a práva SAV

Justičná revue, 72, 2020, č. 2, Štúdie, s. 155 – 178
 
O čo ide v diskusii o umelom ukončení tehotenstva?
What is the debate on termination of pregnancy really about?

 
Autorka v príspevku argumentuje, že diskusia o umelom ukončení tehotenstva má nasledovné deficity. 1. V diskusii sa hľadá odpoveď na nesprávne položenú otázku, lebo kľúčovou otázkou nie je to, či plod má alebo nemá právo na život. 2. V skutočnosti pri regulovaní ukončenia tehotenstva nejde o vyvažovanie záujmov plodu, alebo hodnoty ochrany života, iba proti právu na súkromie tehotnej ženy – v stávke je oveľa väčší komplex práv. 3. Záujem tehotnej ženy nie je prioritne opozitný hodnote ochrany života plodu. Tieto nedostatky sa prejavili a posilnili aj vďaka rozhodovacej činnosti súdov.