head1.png

PODPORTE: Hromadná pripomienka proti okliešťovaniu prístupu k antikoncepcii

Bratislava, 7. 3. 2011 (Možnosť voľby) – Občianske združenia Možnosť voľbyObčan, demokracia a zodpovednosť,Centrum pre reprodukčné právaSpoločnosť pre plánované rodičovstvoEsFemAspektSlovensko-český ženský fondOZ Žena v tiesni a Fenestra sa obracajú na širokú verejnosť so žiadosťou o podporu hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Návrh novely predložilo 18. 2. 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa končí vo štvrtok 10. 3. 2011.

Predložený návrh explicitne vylučuje akúkoľvek možnosť uhrádzania antikoncepčných prostriedkov za účelom prevencie otehotnenia. Ministerstvo zdravotníctva tak namiesto navrhovania a prijímania opatrení zameraných na prevenciu neželaných tehotenstiev aj prostredníctvom zabezpečenia finančnej dostupnosti antikoncepčných prostriedkov ich uhrádzaním z verejného zdravotného poistenia navrhuje novelu, ktorá by ešte viac oklieštila práva žien slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia ich detí.

Tento návrh je tak v príkrom rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, vnútroštátnymi predpismi SR, ako aj s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Navyše ignoruje potreby mnohých žien na Slovensku, ktorým vysoká cena antikoncepčných prostriedkov bráni v slobodnom rozhodovaní o ich reprodukcii a živote.
Podporiť hromadnú pripomienku môžete na občanskom portáli ChangeNet.sk.

Ďalšie informácie:

 

Kontakt:

Adriana Mesochoritisová
Možnosť voľby
e-mail: adriana@moznostvolby.sk
http://moznostvolby.wordpress.com