head2.png

PODPORTE NÁS SVOJIMI 2 %

Pomôžte nám aj naďalej brániť ženy pred diskrimináciou.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v dôležitých aktivitách.

Ako darovať 2 % – zamestnanci/kyne až do 30. apríla

2perc_banner_ODZ_w_560x265

Presadzujeme ľudské práva žien, vyvíjame tlak na zodpovedných, vzdelávame a informujeme verejnosť.

Naše aktivity v minulom roku:


► Poskytovali sme poradenstvo viacerým diskriminovaným ženám, niektoré z nich sme zastupovali aj v konaniach pred súdmi. V dvoch súdnych sporoch sme dosiahli významné úspechy: v jednom súd rozhodol (zatiaľ neprávoplatne) o neplatnosti výpovede odbornej zamestnankyne štátnej inštitúcie, v druhom našej klientke priznal výrazné finančné zadosťučinenie ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej diskrimináciou pri prepúšťaní.

► Systematicky sme vzdelávali o ľudských právach, diskriminácii a ochrane pred ňou, ako aj o právach žien – napríklad mladých ľudí na vysokých školách, ľudí vo väzniciach, pôrodné asistentky či celkovo verejnosť.

► Vydali sme publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ II – pokračovanie publikácie o porušovaní práv žien v pôrodniciach. Vyvíjali sme tlak na ministerstvo zdravotníctva i ďalšie inštitúcie, aby situáciu v pôrodníctve systémovo riešili.

► Vypracovali sme a podali hromadnú pripomienku k návrhu zákona na novelizáciu zákonov o kľúčových ľudskoprávnych inštitúciách v SR – Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva a verejnom ochrancovi/ochrankyni práv.

Poskytli sme veľa rozhovorov a informácií médiám, aby sa o právach žien dozvedalo čo najviac ľudí.

► Verejnosť neustále informujeme aj na portáli Diskriminácia.sk, na našej webovej stránke a Facebooku.

Uchádzame sa o Vašu podporu z 2 % dane, ktorú poukážete štátu.
PODPORTE NAŠE AKTIVITY!
Ďakujeme.

 
_U2A0956_orez_170x110 foto6_P1010035_166x110 OLYMPUS DIGITAL CAMERA