head2.png

POSILNITE SEBA AJ NÁS v občianskej kontrole verejných inštitúcií

Program pre seniorky a seniorov spojený so vzdelávaním

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť  hľadá aktívnych seniorov a seniorky pre svoj program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a prístupu k spravodlivosti.

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na troch špecializovaných tréningových stretnutiach zorganizovaných naším združením. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu.

Podrobnejšie informácie o našich aktivitách a projektoch nájdete na stránkach www.odz.skwww.diskriminacia.sk.
Svoje ďalšie otázky nám môžete poslať e-mailom.
 
V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím, na adrese:
Ing. Andrea Chorváthová
tel.: 02/5292 0426, 5292 5568
e-mail: chorvathova@oad.sk

 

Pozrite aj: