head2.png

POZVÁNKA: ASPEKT má 20 a spomína…


Aspekt, 12. 10. 2013

Presne pred 20 rokmi vyšlo prvé číslo Aspektu – prvého feministického kultúrneho časopisu v česko-slovenskom prostredí. Odvtedy feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT pracuje, pýta sa, odpovedá, organizuje, diskutuje, vydáva, publikuje, píše aj číta, navrhuje, nezavrhuje…

ASPEKT veľa zažil a veľa si pamätá. Preto sa bude vo štvrtok 24. októbra podvečer hovoriť o histórii ženského a feministického hnutia.

Čo všetko bude čakať na návštevníčky a návštevníkov?

16.00-17.15
Privítanie, pár slov o ASPEKTE a jej dvadsaťročnici, konzultácie seminárnych, bakalárskych a diplomových prác s Janou Cvikovou, Janou Juráňovou, Zuzanou Maďarovou alebo Alexandrou Ostertágovou, rozhovor pri malom občerstvení…

17.15-18.00
Čítanie z pripravovaného prekladu knihy Feminism is for Everybody.
Passionate Politics svetoznámej autorky bell hooks. O knihe porozpráva a úryvok z nej prečíta prekladateľka diela Jana Juráňová…

18.00-20.00
Ako sa to všetko začalo a čo bolo ďalej? O histórii ženského a feministického hnutia, o vývoji hnutia v spoločenských a politických súvislostiach v zahraničí i na Slovensku porozpráva Jana Cviková.
Predstavené budú knižky i webové články, v ktorých sa o téme dočítate viac.

Všetky a všetci sa budú zhovárať, pýtať, odpovedať…

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti.