head4.png

POZVÁNKA: Spomienka na Václava Havla

NMŠ, 10. 1. 2013

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s A4 – nultým priestorom pozýva na podujatie

Spomienka na Václava Havla

(scénické čítanie s hudobným doprovodom skupiny Šramot)
 

Kedy:  nedeľa 13. januára 2013 od 16:00

Kde: A4 – nultý priestor (Karpatská 2 – YMCA, Bratislava)


 
Účinkujú: Peter Brajerčík, Erika Havasiová, skupina Šramot (spieva Tomáš Vravník a Lukáš Vravník)

Vstupné: 3 €
 
Lístky si môžete rezervovať e-mailom: laco@nadaciams.sk
 

Facebook

 

V decembri 2012 uplynul rok od jeho smrti. Kto bol Václav Havel? Bývalým režimom prenasledovaný intelektuál, spisovateľ, disident, človek od divadla, líder revolúcie a strojca prevratu, ktorý priviedol túto časť sveta k demokracii, prezident, ľudský i nedostupný, obdivovaný i nepochopený, uznaný zahraničím a kontroverzne prijímaný doma, opradený kauzami i morálne nepoškvrnený, chladne prijímaný na Slovensku, vari dokonca chladný voči Slovensku? Aký je jeho odkaz? Bol to posledný muž vo verejnej funkcii, ktorý si dokázal získať skutočnú dôveru ľudí? Bola to posledná osobnosť verejného života v Česko-Slovensku, cez ktorú bolo možné vnímať politiku ako priestor na formulovanie princípov pre napredovanie spoločnosti s ohľadom na zodpovednosť voči vyšším hodnotám? Bol Václav Havel našou poslednou morálnou autoritou? Čím je pre dnešnú mladú generáciu, ktorá si udalosti Novembra 1989 pamätá len z rozprávania rodičov a učiteľov/učiteliek?

Krátky komponovaný program si pripomína Václava Havla cez jeho kľúčové politické eseje a manifesty, ktorých bol autorom a signatárom. Zdôrazňuje tak jeho odkaz ako lídra nežnej revolúcie a vyzdvihuje jeho úlohu a silu jeho posolstiev v tomto kľúčovom momente slovenských (česko-slovenských) moderných dejín, od ktorého sa odvíja všetko, čo dnes determinuje a modeluje život občanov a občianok žijúcich na tomto území.

Spomienka na Václava Havla necháva zaznieť myšlienky, z ktorých vyvrela revolúcia bez falošnej piety i spomienkového optimizmu, len s uvedomením si, že zaznievajú v čase, keď vo verejnom živote opäť vládne stupňujúca sa morálna a etická deprivácia.