head2.png

Prečo sú ženy stále diskriminované v práci? Tu sú štyri dôvody

Ženy v meste.sk, 13. 6. 2017

Na diskusii portálu Ženy v meste.sk, ktorú pripravil v spolupráci s Európskou komisiou, sa hovorilo o tom, prečo je na Slovensku tak málo úspešných verdiktov v súvislosti s diskrimináciou žien. Aktívnou panelistkou v diskusii bola aj doc. Viera Petrášová, ktorú sme úspešne zastupovali v jej súdnom spore so zamestnávateľom, Národným lesníckym centrom. Táto štátna inštitúcia dala neoprávnene pani Petrášovej výpoveď zo zamestnania, čím sa voči nej dopustila diskriminácie.

1. Stále nevieme, čo je diskriminácia a čo je nespravodlivosť

Hoci prvé ustanovenie o rovnakom zaobchádzaní mužov a žien sa objavilo pred 60 rokmi v prvej Rímskej zmluve Európskej únie a na Slovensku platí Antidiskriminačný zákon od roku 2004, stále presne nevieme, čo je diskriminácia. Mnohé neprávosti v práci berieme ako diskrimináciu, a rozlišovať to často nevedia ani právnici a právničky či súdy. Rozhodnutia súdov sú často ovplyvňované predsudkami a stereotypmi v spoločnosti, právo spomaľuje zmeny v dosiahnutí rodovej rovnosti. Diskriminácia je pritom každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú ľudia jeden od druhého istým spôsobom závislí.

2. Málo súdnych procesov

Za 13 rokov, čo na Slovensku platí Antidiskriminačný zákon, sa podľa štatistiky ministerstva spravodlivosti k súdu dostalo 30 prípadov, ktoré riešili právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Z 30 prípadov súdy až 21-krát návrh na žalobu zamietli. Podľa advokátky Zuzany Magurovej sme tak na Slovensku od prijatia Antidiskriminačného zákona v roku 2004 riešili viac prípadov rasovej diskriminácie než prípadov diskriminácie žien. A to napriek tomu, že máme na Slovensku 20 percentné rozdiely v odmeňovaní mužov a žien na rovnakých pozíciách, výpoveď u nás dostávajú aj tehotné ženy a ženy s malými deťmi neprijmú na niektoré pracovné mieste, o sexuálnom obťažovaní a problémoch rómskych žien ani veľmi nediskutujeme.

Čítajte viac

Miriam Zsilleová