head2.png

Priority novej ombudsmanky

Bratislava, 19. 4. 2012 (Najpravo.sk/VOP) – Zlepšiť informovanosť nielen o práci Kancelárie, ale aj o poslaní ombudsmanky, zefektívniť opatrenia apriblížiť sa k občanom – to sú základné priority, ktoré si po nástupe do funkcie určila verejná ochrankyňa práv.

Jana Dubovcová považuje za jeden z najväčších problémov fakt, že ani po desiatich rokoch existencie Kancelárie verejného ochrancu práv sa nepodarilo dostatočne priblížiť ľuďom jej úlohy a poslanie. Dokazuje to aj skutočnosť, že až približne 60 % podnetov od občanov musí Kancelária odložiť, keďže nepatria do jej pôsobnosti. Z ich obsahu vyplýva aj to, že občanom všeobecne chýbajú informácie o základných ľudských právach a slobodách ako takých.

„Máme obrovské resty vo zvyšovaní právneho povedomia občanov a ja mám ambíciu výrazne prispieť k zlepšeniu činnosti orgánov verejnej správy, aby tento štát fungoval pre ľudí a v zmysle demokratických princípov dobrého vládnutia,“ hovorí Jana Dubovcová.

Rovnako alarmujúce je podľa ombudsmanky i to, že sa ešte aj desať rokov po zriadení funkcie verejného ochrancu práv musí zaoberať doslova existenčnými otázkami, ku ktorým okrem chýbajúcich prostriedkov v súčasnosti pribudlo tiežhľadanie nového sídla. Kancelária totiž dodnes sídli v komerčne prenajatých priestoroch, na čo každý rok minie až takmer 73 % z celkových výdavkov za tovary a služby a zmluva o prenájme navyše vyprší 30. júna tohto roku.

Ďalším zásadným problémom je formalizmus pri vybavovaní podnetov. Jana Dubovcová chce dosiahnuť, aby mala nielen formálny, ale aj reálny vplyv na zlepšovanie vzťahu medzi štátom a jeho občanmi, čo v praxi znamená predovšetkým výraznejší dopad rozhodnutí Kancelárie na inštitúcie, ktoré často dlhodobo a opakovane porušujú základné práva a slobody občanov: „Nie je možné, aby sa 10 rokov formálne prijímali nejaké opatrenia, ktoré absolútne nič nemenia na prístupe úradov. Najmasívnejšie sa to prejavuje pri večnom probléme, ktorým sú niekedy až neskutočné prieťahy v konaní. Z doterajších štatistík vyplýva, že dlhodobo sú na tom najhoršie súdy a Sociálna poisťovňa.“

Podľa Jany Dubovcovej je však rovnako dôležité aj to, aby sa do práce Kancelárie a jej prístupu k občanom čo najskôr vniesol ľudský rozmer. Uvedomuje si totiž, že na ombudsmanku sa často obracajú ľudia v hraničných životných situáciách, s pocitom krivdy a viac než strohé právne rady možno hľadajú spravodlivosť. Veľké rezervy pri riešení konkrétnych problémov vidí verejná ochrankyňa práv aj v samotnom prístupe k právnym normám a medzinárodným dohovorom. Je presvedčená o tom, že aj bez zmeny platného zákona a rozširovania kompetencií sa už dnes dá veľa dosiahnuť.Stačí využiť dobrú právnu argumentáciu a pozitívny výklad opierajúci sa o princípy demokratického a právneho štátu.

Ďalšie informácie: