head5.png

Publikácia: Vzdelanie ako limit? Prípad rómskej učiteľky

IPMD, 28. 7. 2013

V júli 2013 vydala Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) publikáciu Sergeja Danilova Vzdelanie ako limit ? Prípad rómskej učiteľky s poditulom Príbeh o jednom ľudskom osude. Partnerom publikácie je Inštitút pre medzikultúrny dialóg. Takmer 100 stranová publikácia mapuje príbeh rómskej učiteľky a jej strastiplnú snahu zamestnať sa a normálne žiť, ktorá je do očí bijúca v porovnaní s väčšinovým názorom panujúcom o Rómoch, ako o záťaži zneužívajúcej sociálny systém.
Vzdelanie_ako_limit_obalka_2

Hlavná hrdinka pri snahe zmeniť svoju situáciu a zamestnať sa na školách vo svojom regióne skúšala šťastie pri oslovovaní viacerých inštitúcií a úradov na Slovensku, no reálnej pomoci sa nedovolala nikde. Publikácia chronologicky menuje a komentuje rozhodnutia súdov či stanoviská viacerých úradov, škôl, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Národnej rady SR, politikov, ktoré ovplyvnili viac či menej jej zložitú cestu životom od roku 2006 do roku 2012.

Príbeh dokazuje, že nielen osadníci, ale ani rómska inteligencia často nemá v našej spoločnosti na ružiach ustlané, ak je nejakým spôsobom závislá od systému (učiteľ/učiteľka závisí od štátnej správy). Napriek tomu, že priamu diskrimináciu sa učiteľke na súdoch preukázať nepodarilo, je faktom, že rôzne okolnosti jej neumožnili viesť tzv. “integrovaný život” (vzdelanie, práca, rodina) a o svojej budúcnosti nemá najmenšie pozitívne ilúzie.
 
V prípade záujmu o publikáciu píšte na info@ipmd.sk .