head1.png

V Rádiu Regina sme predstavili našu činnosť

Rádio Regina Západ, 10. 9. 2018

Čo si predstavujete pod pojmom ľudská dôstojnosť alebo ľudské a občianske práva? Dokázali by ste povedať aspoň dva – tri príklady, kedy sa vám zdalo, že to, ako sa k vám správali povedzme na úrade alebo v nemocnici, nie je celkom podľa vašich predstáv? Alebo vedeli by ste pri nejakej konfrontačnej výmene názorov oprieť ten svoj názor alebo argument aj o nejaký zákon?

Z viacerých prieskumov totiž vyplýva, že právne vedomie ľudí na Slovensku je na pomerne nízkej úrovni. O tom, prečo je dôležité poznať nielen svoje povinnosti, ale aj svoje práva, sa v takmer hodinovej diskusii s odborníčkami v štúdiu rozprávala redaktorka Janka Bleyová v tolkšou RTVS – Slovenského rozhlasu Hosť Rádia Regina Západ. Pozvanie do diskusie prijali Šarlota Pufflerová (výkonná riaditeľka) a Ľubica Trubíniová (mediálna manažérka) zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ).

Vo viacerých vstupoch sme načrtli celý komplex problematiky ľudských a občianskych práv, ich základný ideový koncept a právne zakotvenie, širšie spoločenské i politické súvislosti, ako aj uplatnenie v bežnom živote ľudí. Uviedli sme konkrétne príklady porušovania ľudských práv v rôznych oblastiach či situáciách, a to aj na základe vlastných dlhoročných skúseností z činnosti združenia. Popri tom sme predstavili aktivity ODZ a stručne priblížili jeho históriu i hlavnú myšlienku, ktorú si pri svojom vzniku dalo do vienka. Poinformovali sme taktiež o našich aktuálnych projektoch a ich odozve vo verejnosti, ale aj o možnostiach participácie „obyčajných ľudí“ na rozhodovaní o dôležitých veciach verejného záujmu.

 

Ďalšie informácie:

 
© RTVS, 2018
Diskusiu odvysielalo Rádio Regina Západ – RTVS v relácii Hosť Rádia Regina Západ 10. 9. 2018 o 10:05 h a uverejnil portál RTVS.sk v rubrike Rádio/Archív.