head3.png

Režim Viktora Orbána útočí na maďarské mimovládne organizácie

Ekopolis, 10. 9. 2014

Približne dvadsať policajtov a vyšetrovateľov vtrhlo v pondelok ráno v Budapešti na neohlásenú prehliadku do kancelárie nadácie Ökotárs a o niečo neskôr do kancelárie nadácie DemNet. Zamestnancom nadácií boli zakázané telefonáty a akákoľvek iná komunikácia s okolím. Polícia zabavila počítače a dokumenty, vykonala prehliadku v sídle ich účtovnej firmy a domovú prehliadku niektorých pracovníkov. V popoludňajších a večerných hodinách protestovalo proti útoku polície pred sídlom nadácie približne 150 ľudí.

Obidve nadácie spravujú v Maďarsku fond EHP pre mimovládne organizácie, ktorého hlavným donorom je Nórsko. Práve správa tohto fondu mimo priamej kontroly Orbánovej vlády a podpora organizácií, ktoré sú voči vláde otvorene kritické, sú dôvodom sporu, ktorý v posledných dňoch prerástol do bezprecedentnej demonštrácie sily.

Spor sa začal vyostrovať na jar 2014, keď nadácie spravujúce fond pre mimovládne organizácie odmietli kontrolu Úradu vládnej kontroly (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal – KEHI). Nadácie odmietli kontrolu KEHI na základe skutočnosti, že fond je kontraktovaný priamo s donorskými krajinami cez Úrad pre finančné mechanizmy v Bruseli, Maďarsko v tomto vzťahu nie je zmluvnou stranou ani do fondu neprispieva z vlastného štátneho rozpočtu. V máji maďarská vláda obvinila Nórsko zo zasahovania do vnútornej politiky cez financovanie mimovládnych organizácií. Minister János Lázár nadácii Ökotárs vyčíta „úzke prepojenia“ na opozičnú politickú stranu.

Najvážnejším obvinením, ktoré policajné zdroje uvádzajú v médiách ako dôvod vyšetrovania, je „sprenevera a neoprávnená finančná činnosť“. Obvinenie je vznesené na neznámeho páchateľa. Nadáciám do dnešného dňa nie je presne známe, na čom je obvinenie zo sprenevery založené, podľa informácií z médií sa však môže týkať poskytovania krátkodobých nekomerčných pôžičiek iným neziskovým organizáciám. Poskytovanie týchto pôžičiek nadácie nepopierajú – poskytujú ich už dlhodobo z vlastných dlhodobých rezerv, nie však z prostriedkov EHP fondu pre mimovládne organizácie. Naviac, informáciu o  poskytovaní takýchto pôžičiek už roky zverejňujú vo výročných správach a nakladanie s majetkom nadácií je každoročne predmetom štandardných auditov, ktoré túto činnosť nikdy predtým nespochybnili.

Spôsob, akým dnes Orbánova vláda útočí na mimovládne organizácie vo vlastnej krajine, pripomína dianie v Putinovom Rusku. Oprávnene vzbudzuje obavy, že šikanovanie občianskeho sektora a kriminalizácia mimovládnych organizácií sú možné v krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie.

Vidar Helgesen, nórsky minister pre európske záležitosti k udalosti uviedol, že pondelňajšie útoky sú „neprijateľné“ a sú „zastrašovaním organizácií občianskej spoločnosti.“ Nórsko odmieta právomoc Maďarska vykonávať priame kontroly nadácií a podporených občianskych organizácií. Podľa Helgesena donorské krajiny plánujú vlastný audit fondu neskôr v tomto roku a Maďarsko bolo k účasti na kontrole prizvané.

Znepokojujúce je, že Nórsko doteraz zostáva vo svojej pozícii osamotené a zvyšok Európy sa k dianiu v Maďarsku stavia len veľmi vlažne. Reakciou bol zatiaľ list Komisariátu Rady Európy pre ľudské práva maďarskej vláde z júla, ktorý odsudzuje nepriateľskú rétoriku a spochybňovanie legitimity mimovládnych organizácií, načo maďarská vláda odpovedala, že má „morálnu povinnosť nariadiť všetky opatrenia“ pre vyšetrovanie prípadu.