head3.png

Rodová rovnosť

(metodická príručka)

Autorky: Jana Cviková, Janka Debrecéniová, Ľubica Kobová

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2007

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Publikáciu si môžete objednať na e-mailovej adrese oad@oad.sk.