head6.png

Rovnosť pohlaví? Katolícka cirkev to odmieta

Pravda.sk, 7. 7. 2013

V časoch, keď sa Slovensko čoraz viac integruje do Európy a jeho postavenie v únii naberá na váhe, katolícka cirkev ťahá svojich veriacich opačným smerom. V rámci osláv príchodu Cyrila a Metoda cirkev verejne odmietla rodovú rovnosť. Postavila sa tak proti zrovnoprávneniu muža a ženy v rôznych oblastiach života. Rovnosť pohlaví je pritom jedným zo základných princípov Európskej únie.

Konferencia biskupov Slovenska odsúhlasila vo štvrtok text k otázke rodovej rovnosti, kde okrem iného uvádza, že kto je jej zástancom, popiera tradičné kresťanské hodnoty. Sociologička Magdaléna Piscová si myslí, že týmto vyhlásením cirkev reaguje na okolité dianie v zahraničí a vhodnú príležitosť kvôli lepšej medializácii jej ponúkol aj Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda.

Podľa textu katolíckych biskupov každý, kto prijme rodovú rovnosť, popiera „pravdu Svätého písma“, kde sa hovorí o stvorení muža a ženy. Ľuďom tiež adresovali výzvu na obnovu rodiny, pretože podľa nich čoraz viac silnejú snahy o presadzovanie alternatívnych foriem partnerstva. Martin Macko z Iniciatívy Inakosť postoj cirkvi hodnotí tým, že každý má právo na svoj názor. Upozornil, že Slovensko sa podľa ústavy neviaže na nijaké náboženstvo. „Práve naopak. Naša krajina je viazaná medzinárodnými záväzkami a zákonmi na dodržiavanie rovnosti medzi mužmi a ženami. Rodová rovnosť je jedným z pilierov, na ktorých je založená Európska únia,“ tvrdí. Názor cirkvi má podľa neho v našej verejnosti určite nejakú váhu, záväzky štátu sú však nespochybniteľné.

Európska únia zakotvuje rovnosť pohlaví medzi základné princípy a zaväzuje členské štáty uplatňovať vo všetkých politikách opatrenia na jej posilňovanie, napríklad v prístupe ku zamestnaniu, v oblasti vzdelania, zdravotníctva, sociálnych vecí či v riešení domáceho násilia. Rodová rovnosť tiež prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti. „V našom boji s nezamestnanosťou je zlepšovanie pracovných príležitostí pre ženy otázkou spravodlivosti, ale tiež je to dobré pre spoločnosť a dobré pre ekonomiku,“ povedal v júni predseda Európskej rady Hermann Van Rompuy, keď Európsky inštitút rodovej rovnosti predstavil prvé hodnotenie členských štátov.

Čítajte viac

Lucia Krbatová
 

Pozrite aj:

 
© Perex, 2013
Článok uverejnil portál http://spravy.pravda.sk 7. 7. 2013 o 15:00 v rubrike Domáce.