head1.png

Školenie: Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Stretávate sa vo svojej práci s dilemami a rozpormi ohľadom diskriminácie, napríklad vo vzťahu k svojim zamestnancom a zamestnankyniam, resp. pri ich hľadaní? Kladiete si otázky, či možno od zamestnávateľa žiadať, aby vo vlastnej firme zamestnal z jeho pohľadu menej sympatickú osobu? Alebo aby do riadiacej pozície vymenoval ženu, hoci podľa neho má muž prirodzene lepšie predpoklady? Poznáte povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zákazom diskriminácie?

Zamestnávateľom zo súkromného aj verejného sektora a osobám s profesijným zameraním na trh práce ponúkame školenie DISKRIMINÁCIA V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH, na ktorom Vám zodpovieme tieto a ďalšie otázky či nejasnosti. Účastníci a účastníčky tak získajú relevantné informácie ohľadom zákonných práv a povinností v tejto sfére, s možnosťou kvalifikovanej odbornej konzultácie.

Školenie vedie právnička Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., odborníčka na oblasť antidiskriminácie, autorka prvého komplexného komentára k antidiskriminačnému zákonu a spoluautorka posledných noviel antidiskriminačného zákona i ďalšej legislatívy týkajúcej sa rovnakého zaobchádzania.

Školenie sa môže uskutočniť v mieste zabezpečenom klientskou organizáciou alebo v sídle nášho združenia – Bratislava, ul. 29. augusta č. 38 (neďaleko autobusovej stanice Mlynské nivy).

V prípade konania školenia v sídle ODZ je účastnícky poplatok 115 € na osobu. V cene sú zahrnuté pracovné a vzdelávacie materiály, občerstvenie a ľahký obed.

 

Kontakt:

Bibiana Pufflerová
Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
tel.: 02-5292 0426, 02-5292 5568
e-mail: vzdelavanie@oad.sk