head4.png

Stredoveké praktiky. Úrady žiadajú od transrodových osôb kastráciu

Pravda, 25. 7. 2016

Právnici vynucovanie tohto zákroku označujú za jednoznačné porušovanie ľudských práv, OSN v tejto súvislosti hovorí dokonca o mučení a vyzvala našu krajinu na zmenu. Naše úrady to však nechcú riešiť, tvrdia, že takýto problém neexistuje. Argumentujú tým, že podmienka kastrácie v súvislosti so zmenou pohlavia sa v žiadnom zákone nevyskytuje.

Žena zo západného Slovenska, ktorej premena na muža pod dohľadom lekárov je takmer na konci, si pre svoj mužský život vybrala meno Matúš. Matúš potrebuje upraviť v prvom rade doklady, aby nemusel všade vysvetľovať, prečo má v občianskom preukaze ženské pohlavie. Na matrike sa však dozvedel správu, ktorá ho zamrazila. „Úradníčka mala v rukách nejaký papier a povedala, že ak si chcem zmeniť meno, musím absolvovať chirurgický zákrok na odstránenie plodnosti. Prečo a na základe akého zákona, to už nevedela vysvetliť,“ porozprával pre Pravdu.Pod týmto chirurgickým zákrokom sa myslí kastrácia, čo je odstránenie reprodukčných orgánov, u mužov semenníkov a u žien maternice a vaječníkov, ide o nezvratný proces. „Tlačia nás do kastrácie a nevedia zdôvodniť prečo. Nič vám nevysvetlia ani neukážu, len povedia, že nespĺňate podmienky. Hovoril som im, že v okolitých krajinách je to inak, viem to, keďže som študoval v zahraničí. Je to mrzačenie, u každého človeka má byť takéto rozhodnutie slobodnou voľbou,“ rozhorčil sa.

Občianske združenie na podporu transrodových ľudí TransFúzia má informácie, že minulý týždeň žiadali matriky potvrdenie o kastrácii od troch ľudí. Tí sa jej zatiaľ nechcú podrobiť. „Problém je s definíciou zmeny pohlavia. V zákone nie je presne určené, čo by to malo byť. Každý má o tom inú predstavu, lekári, úrady aj ministerstvo,“ myslí si Romina Kollárik z TransFúzie. Matúš sa domnieva, že matriky dostali vnútorné nariadenie, na základe ktorého žiadajú kastráciu.

„Je to totálne neprípustné. Tragické je, že zatiaľ to máme ani nie tak v legislatíve, ako je to prax, ktorá tu pretrváva z minulého obdobia. Je to v rozpore so všetkými dohovormi, ktoré Slovenská republika uzavrela v oblasti ľudských práv,“ reagovala na požiadavku kastrácie Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Právnička Janka Debrecéniová považuje podmienku kastrácie na vydanie upravených dokladov za neakceptovateľnú, keďže zasahuje do najintímnejšej sféry človeka, je veľmi invazívna a zbavuje osoby ich reprodukčnej schopnosti. „Situácia u nás je taká, že žiadna legislatíva komplexne neupravuje, akým spôsobom sa postupuje, keď sa určitá osoba snaží o právne uznanie svojho preferovaného rodu. V zásade má tak každá osoba právo, na to, aby jej preferovaný rod bol štátom uznaný a aby ju štát na tento účel priamo ani nepriamo nenútil podstupovať nijaké intervencie do jej tela bez jej slobodného a informovaného súhlasu,“ spresnila Debrecéniová.

Zároveň pripomenula, že povinnými sterilizáciami a inými nútenými zásahmi do tiel transosôb sa zaoberal aj osobitný spravodajca OSN pre mučenie, kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ako aj Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien. Podmieňovanie právneho uznania preferovaného rodu sterilizáciou alebo iným zákrokom označil výbor za neakceptovateľné a v novembri 2015 vyzval Slovensko, aby s takýmito praktikami prestalo. Osobitný spravodajca už v roku 2013 povedal, že takéto praktiky predstavujú mučenie, respektíve kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

„Trend by mal byť úplne opačný, pretože Slovensko bolo veľmi jednoznačne vyzvané na to, aby odstránilo praktiky nútenia ľudí, ktorí chcú docieliť formálne uznanie svojho rodu, podstupovať sterilizácie a iné intervencie,“ doplnila Debrecéniová.

Čítajte viac

Katarína Kováčová
 
© PEREX, 2016
Článok uverejnil portál Pravda.sk 25. 7. 2016 o 7:00 v rubrike Správy/Domáce.