head6.png

Súdny spor pre nezákonnú výpoveď trval desať rokov

RTVS – Rádio Slovensko, 5. 8. 2019

Po dlhých rokoch ťahaníc po súdoch sa vedkyňa Viera Petrášová konečne dočkala hlavného verdiktu. Súdila sa s Národným lesníckym centrom, ktoré ju podľa rozsudku nezákonne prepustilo aj preto, že je žena.

Docentku Petrášovú v desaťročnom súdnom spore (ktorý ešte pokračuje vo veci jej odškodnenia) zastupovala právnička násho združenia Janka Debrecéniová. Informáciu v spote RTVS – Rádia Slovensko priniesla redaktorka Eva Sládková.

 

Ďalšie informácie:

 
© RTVS, 2019
Rozhlasový spot odvysielalo Rádio Slovensko – RTVS a uverejnil portál Rádio Slovensko – RTVS.sk v rubrike Spoločnosť 5. 8. 2019 o 16:16 h.