head4.png

Súťaže Filantrop roka a Byť videný

Fórum donorov, 28. 10. 2013

Fórum donorov organizuje súťaž na zviditeľnenie filantropie na Slovensku – už 9. ročník rebríčka TOP firemný filantrop a 2. ročník súťaže Filantrop roka. V tejto súťaži môžete nominovať jednotlivca – osobu, ktorá príkladom osobnej angažovanosti a filantropiou – dobročinnosťou prispieva k zveľaďovaniu darcovstva a jeho kultúry na Slovensku.

Porota, ktorej tento rok predsedá Anton Srholec – Filantrop roka 2012, vyberie spomedzi nominácií víťaza/víťazku na základe týchto kritérií:

  • osobná bezúhonnosť
  • spoločenská angažovanosť
  • aktivity v oblasti filantropie (s dôrazom najmä na celospoločenský dosah filantropického úsilia nominovanej osoby, zohľadní sa však aj mimoriadny filantropický počin)

Nepochybne poznáte aj firmy, ktoré Vám v priebehu roka filantropicky pomohli. Môžete im poslať registračný formulár – prihlášku do rebríčka TOP FF 2013 a vyzvať ich, aby so do rebríčka zapojili. Prispejú tak k šíreniu povedomia o filantropii. Súčasťou prihlášky je aj nominačný formulár na kategóriu Zamestnanec – filantrop roka a Filantrop roka.

Fórum donorov zároveň pozýva zúčastniť sa 2. ročníka česko-slovenskej súťaže Byť videný, zameranej na komunikáciu mimovládnych neziskových organizácií (MNO) s donormi.

 
Uzávierka všetkých prihlášok je 10. novembra 2013.

Vyhlásenie výsledkov súťaží sa uskutoční 27. novembra v divadle Malá scéna STU v Bratislave.

 

Kontakt:

Lucia Faltinová
výkonná riaditeľka Fóra donorov
e-mail: faltinova@donorsforum.sk
Fórum donorov
Facebook