head1.png

ODZ: 20 rokov na ceste k rovnosti

14. 6. 2012 / ODZ

Ani sme sa nenazdali a ubehlo 20 rokov na ceste k rovnosti… Počas celého tohto obdobia informujeme, argumentujeme, vzdelávame a presviedčame, že ľudské práva patria všetkým ľuďom a nediskriminovať sa oplatí.

Pri príležitosti 20. výročia našej činnosti sme preto 14. júna 2012 pripravili priateľské stretnutie pre všetkých našich spolupracovníkov a spolupracovníčky, podporovateľky a podporovateľov. Vo veľmi príjemnom prostredí reštaurácie Pohoda na okraji Horského parku v Bratislave sme sa spoločne obzreli za dvadsaťročnicou, ktorá tak rýchlo ubehla. Len vybrané fotografie a spomienky, stručné slovo či veselé komentáre zúčastnených nám pritom zabrali vyše dvoch hodín.

„Raz darmo, je to už veľa rokov, ešte viac tímovej práce, no našťastie aj výsledkov, ktoré za našou organizáciou ostávajú,“ pripomenula Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka ODZ.

Záver pohodového večera sa niesol v duchu priateľských rozhovorov, vzájomných zoznamovaní sa či veselej zábavy pri tónoch džezíku a malom občerstvení. Pred polnocou sme sa rozchádzali s výborným pocitom a peknou spomienkou. Ale aj s myšlienkou, že by stálo za to zopakovať si takéto milé stretnutie častejšie…