head1.png

Tréning pre MVO: Presadzovanie princípu rovnosti a antidiskriminácie

Pozývame na dvojdňový intenzívny Tréning pre mimovládne a odborové organizácie v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie. Program sa sústredí najmä na možnosti našich mimovládnych a odborových organizácií prispieť k efektívnemu zavádzaniu zásady rovnakého zaobchádzania do praxe verejnými inštitúciami a predchádzaniu diskriminácii.

Kedy a kde:

• 22. – 24. februára 2012 (streda – piatok)
• Bratislava, Konferenčné centrum Doprastavu – G Hotel, Košická 52 (pri centrálnom trhovisku)

Tréning bude zameraný na situačné testovanie v oblasti (anti)diskriminácie a na tvorbu etických kódexov rešpektujúcich zásadu rovnakého zaobchádzania. Poskytne vedomosti z tejto oblasti, príklady z praxe a možnosť aktívne rozvíjať svoje zručnosti. Zároveň je príležitosťou získať skúsenosti a kontakty pre spoluprácu s ďalšími mimovládnymi alebo odborovými organizáciami, ktoré sa zaoberajú riešením problémov ľudí diskriminovaných z rôznych dôvodov (etnický pôvod, rod, pohlavie, zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia a pod.) a presadzovaním zásady rovnakého zaobchádzania do života spoločnosti aj inštitúcií.

Tréning bude vedený participatívne s možnosťou diskusie a výmeny skúseností. Budú ho viesť lektorky dlhodobo spolupracujúce s naším združením: Mgr. Janka Debrecéniová, MJur.Ing. Andrea ChorváthováJUDr. Daniela LamačkováPhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Maximálny počet zúčastnených ľudí je 25. Hradíme cestovné, stravu a ubytovanie počas celého pobytu. Tréning sa uskutoční v slovenčine.

 

Ďalšie informácie:

Vyplnenú prihlášku pošlite, prosím, čím skôr – najlepšie do 17. februára na niektorý z nižšie uvedených kontaktov.

 

Podujatie podporila Európska komisia. Je súčasťou projektu, ktorý vo všetkých členských štátoch EÚ realizuje a riadi holandská organizácia Human European Consultancy.

 

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava
Lenka Molčanová
tel.: 02-5292 0426, 5292 5568
e-mail: sekretariat@odz.sk
www.odz.sk