head2.png

Úskalia hlasu ľudu

Hana Fábry, 17. 10. 2013

Niežeby som chcela niekomu radiť, ale… Týmito slovami sa začína množstvo viac alebo menej konštruktívnych debát. Pôvodne som článku chcela dať titulok Úskalia vlády ľudu, ale napokon som si povedala, že za niektoré nepochopiteľné javy demokracia jednoducho nemôže.

Takže k meritu veci. Niežeby som chcela radiť ministrovi zahraničia, ale… Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, ako sa ukazuje, potrebuje zadefinovať kľúč, ktorý jasne pomenuje predpoklady, kto je alebo nie je vhodným kandidátom pracovného tímu pre tvorbu tejto, pre Slovensko takej zásadnej, stratégie.

Som presvedčená, že sa debata o tvorcoch a tvorkyniach stratégie na príslušných miestach viedla a ďalej vedie. A tak len, aby sa nezabudlo, prízvukujem: prizvime k tvorbe tohto ľudskoprávneho dokumentu skutočných odborníkov a odborníčky z oblastí, ktorým sa pripravovaný materiál venuje. O potrebe odbornosti azda nik nepochybuje; tá by sa jablkom sváru stať nemala. Hoci na Slovensku človek nikdy nevie. Navyše v tejto téme viac ako v inej platí, že keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté.

Neuralgickým bodom pri kreovaní tímu i celej stratégie sa môže stať ďalší, z môjho pohľadu nemenej významný predpoklad. Je ním (ne)rešpektovanie Ústavy SR a medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv, pod ktoré sa Slovenská republika podpísala.

Čítajte viac
 

© Hana Fábry 2013
Článok vyšiel na web stránke www.hanafabry.sk 17. 10. 2013 v rubrike Komentujem.