head3.png

ÚSPECH MVO: Ľudské práva a rodová rovnosť v kompetenciách vicepremiéra aj rady vlády SR

13. 8. 2010

 

Spolu s ďalšími ľudskoprávnymi a feministickými mimovládnymi organizáciami (MVO) sme dosiahli úspech v snahe o systematický prístup k ľudským a občianskym právam. Nová vláda už pri svojich prvých krokoch schválila novelu kompetenčného zákona, ktorou sa medzi kompetencie podpredsedu vlády dostali aj ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie a rodová rovnosť (vrátane prerozdeľovania príslušných financií). Vláda tak akceptovala a zrealizovala iniciatívny návrh MVO. Tento návrh sme presadzovali v zákonnom procese pripomienkovania vládnej novely kompetenčného zákona prostredníctvom hromadnej pripomienky.

 

Vláda zároveň schválila aj ďalší návrh MVO a zriadila Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako svoj stály poradný orgán. Rada vlády bude plniť koordinačné, konzultatívne alebo odborné úlohy a jej členmi a členkami sú aj ľudia z mimovládnych organizácií.

 

Čítajte viac

 

Pozrite aj: