head1.png

Vydali sme publikáciu PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA v angličtine

ODZ, 15. 12. 2021

V týchto dňoch sme vydali anglickú verziu publikácie PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA. Publikácia prezentuje výsledky monitoringu realizovaného viacerými metódami od marca do júna 2020, teda v období prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Jedným z jeho cieľov bolo identifikovať a opísať porušenia ľudských práv žien pri poskytovaní predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku počas pandémie. Hlavným zdrojom informácií bol internetový prieskum o skúsenostiach žien s poskytovaním predpôrodnej a pôrodnej starostlivosti v tomto období.

Monitoring uskutočnili združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, ktoré sa systematicky venujú tejto problematike. Vo svojich predošlých publikáciách Ženy – Matky – Telá I a II zdokumentovali a analyzovali mnohé závažné a systémové porušenia ľudských práv žien v pôrodníckych zariadeniach na Slovensku.

Zistenia z monitoringu ukazujú, že v minulosti zdokumentované prípady porušovania ľudských práv a medzinárodne uznávaných zdravotníckych štandardov v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nielenže počas prvej vlny pandémie naďalej pretrvávali, ale často k nim dochádzalo v ešte väčšom rozsahu či s väčšou intenzitou, či v novej podobe. Príkladom je upieranie práva rodiacich žien na sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu, odopieranie kontaktu koža na kožu medzi ženami a ich deťmi bezprostredne po pôrode (s odvolávaním sa na neprítomnosť sprevádzajúcej osoby, ktorá však bola zakázaná), či oddeľovanie matiek od novorodencov, ak bola matka pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 alebo u nej existovalo podozrenie na toto ochorenie. Ďalším príkladom je dramatické zhoršenie prístupu tehotných žien k informáciám. Internetové stránky nemocníc neposkytovali dostatočné, či dokonca žiadne informácie o priebehu pôrodov v nových podmienkach pandémie. Vyskytovali sa však aj mnohé ďalšie porušenia, napríklad odmietnutie podať prostriedky na tíšenie bolesti pri pôrode, odôvodnené potrebou šetriť nemocničný personál.

Viac informácií o publikácii
 

Stiahnite si:

 
Vydanie publikácie bolo podporené programom Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou v rámci projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia.

 
ACF_logo_black_w