head2.png

Vzdelané ženy s názorom sú v práci často šikanované

Pravda, 25. 2. 2012

Slovensko nedodržiava medzinárodné záväzky a zamestnávatelia či iné inštitúcie skryte alebo otvorene porušujú antidiskriminačnú legislatívu. Tvrdí to Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „U nás je diskriminácia doslova na každom kroku,“ hovorí Pufflerová. Jednou z oblastí, kde ustavične dochádza k porušovaniu ľudských práv, je trh práce a obeťami sú často ženy, a to v každom veku.

 

Právnička Janka Debrecéniová upozorňuje okrem známych prípadov, ako sú prepúšťanie a neprijímanie tehotných žien alebo žien po materskej dovolenke, na nové druhy diskriminácie. „Čoraz častejšie počúvam o tom, a je to ako cez kopirák, že ženy, ktoré sú schopné, vzdelané a vedia povedať vlastný názor, sú v práci šikanované,“ vraví Debrecéniová. Cieľ má byť, ako tvrdí právnička, jediný – zamestnávateľ chce ženám ukázať, kam patria. „Že sa nemajú miešať do mužských, rozhodovacích záležitostí a nemajú mať ambície na kariérny postup,“ dodala. Tento jav je rozšírený aj v takých inštitúciách, v ktorých by sa vôbec nemal diať. „Veľmi sa to stáva vo verejných inštitúciách, v príspevkových organizáciách a na univerzitách,“ vraví právnička.

 

K notoricky známym prípadom diskriminácie patrí neochota zamestnávateľov zamestnávať ženy s malými deťmi a celkovo nezáujem o ženy na trhu práce nad určitý vek. „Veková hranica sa stále posúva nižšie, z čoho vidíme, že ženy sú v každom štádiu toho procesu znevýhodnené. Mladé nie sú prijímané, lebo by mohli byť tehotné, keď sú tehotné a majú malé deti, tak nie sú prijímané preto, že si zamestnávateľ myslí, že nemajú potrebný potenciál,“ povedala.

 

Nedávny výskum pritom ukázal, že zamestnávatelia sú spokojní so ženami, ktoré majú malé deti, pretože si vedia lepšie zorganizovať čas, sú lojálne a dá sa na ne spoľahnúť. Staršie ženy sú zase v ponímaní zamestnávateľov pre trh práce nezaujímavé. Podľa nového Zákonníka práce by už nemalo dochádzať k prípadom, keď je žena po materskej dovolenke preradená na nižšiu pozíciu, horšie ohodnotenú prácu či dokonca prepustená zo zamestnania. Takáto žena by na súde uspela.

 

Právnička preto odporúča odkladať a vytlačiť si e–mailovú komunikáciu, ktorá by mohla na súde preukázať súvislosť medzi rodičovstvom a diskrimináciou. Príkladom úspešného domáhania sa svojich práv na súde je žena, ktorá v roku 2003 vysúdila 100–tisíc Sk za to, že bola zbavená koordinátorstva projektu, pričom ho zamestnávateľ pridelil kolegovi s nižším vzdelaním a s menšími pracovnými skúsenosťami.

 

Na odhaľovanie diskriminácie bol zameraný trojdňový tréning organizovaný združením Občan, demokracia a zodpovednosť spolu s holandskou organizáciou Human European Consultancy v rámci projektu Európskej komisie Ako sa (ne)darí na Slovensku uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania. Podobný projekt prebieha v každej európskej krajine.

 

Iris Kopcsayová

 

 

Pozrite aj:

 

© PEREX 2012
Článok uverejnil denník Pravda 25. 2. 2011 v rubrike Správy – Slovensko na str. 8 a portálSpravy.pravda.sk 26. 2. 2012 o 19:00 v rubrike Domáce.