head6.png

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE SENIORKY A SENIOROV – ľudské práva a diskriminácia

Aktívnym seniorom a seniorkám ponúkame možnosť zapojiť sa do spolupráce s naším združením v programe, zameranom na občiansku participáciu a kontrolu v oblasti dodržiavania ľudských práv a diskriminácie. Cieľom programu je napomôcť ich včleneniu do aktuálneho diania v občianskej spoločnosti, súvisiaceho s ochranou ľudských práv a antidiskrimináciou.

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na troch tréningových stretnutiach zorganizovaných naším združením. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu. Na stretnutiach budete môcť diskutovať so zaujímavými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a celkovo posilniť svoje občianske sebavedomie.

POZOR! – NEPREHLIADNITE:

Tretí tréning sa uskutoční 18. novembra o 9.00 h.

Náklady na tréningové stretnutia uhrádza naše združenie z grantov Nadácie Orange a Fondu GSK. Vy prispejete svojou účasťou na účinnej občianskej kontrole – napr. aktívnym zapojením sa do monitoringu dodržiavania ľudských práv organizovaného naším združením alebo inými mimovládnymi organizáciami.

  • Ak sa rozhodnete prihlásiť do nášho programu, vyplňte, prosím, prihlášku a pošlite nám ju čím skôr.

Prvý tréning sa bude konať 29. septembra 2011 v čase od 9:00 do 16:30, v priestoroch nášho združenia. Ďalších záujemcov a záujemkyne budeme informovať o potenciálnom zostavení ďalšej tréningovej skupiny, prípadne aj o iných možnostiach zapojenia sa do našich aktivít.

Ďalšie informácie:

 

V prípade záujmu nám pošlite prihlášku, prosím:

  • alebo poštou na adresu:
    Občan, demokracia a zodpovednosť
    Ul. 29. augusta č. 38, 811 09 Bratislava

 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Chorváthová
tel.: 02/5292 0426, 5292 5568

 

Podrobnejšie informácie o našich aktivitách a projektoch nájdete na stránkach www.odz.sk a www.diskriminacia.sk.

Pozrite aj: