head6.png

Zakázané praktiky, separácia, kruté zaobchádzanie

Pravda.sk – Ahoj mama, 25. 5. 2021

Otrasné! Ako sa v našich pôrodniciach počas pandémie porušovali ľudské práva

„Bola som tam sama, cítila som sa dosť osamelá a neschopná presadiť si svoje priania. Personál ma neinformoval o všetkých úkonoch, nechali ma v bolestiach samu, ja som dokonca volala o pomoc. Chcela som, aby ma len niekto držal za ruku, no nikto neprišiel. Prišli až vtedy, keď to uznali za vhodné…“ Spomienky na pôrod sa vďaka pandémii stali nočnou morou množstva žien, ktoré na vlastnej koži okúsili neľútostné praktiky systému.

S dodržiavaním ľudských práv a rešpektujúcim prístupom počas pôrodu boli ťažkosti aj pred pandémiou, opatrenia, ktoré sa v štáte a v nemocniciach prijali proti šíreniu nákazy, však situáciu ešte zhoršili. Vyplýva to z monitorovacej správy o porušovaní práv žien pri pôrode, ktorú vypracovali občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy nazvanej PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA. „Opatrenia, ktoré boli, resp. neboli prijaté, prinášajú nové porušenia, alebo zintenzívňujú tie, ktoré boli zaznamenané v minulosti,“ konštatuje správa, z ktorej pochádza aj priama výpoveď jednej zo žien v úvode textu.

Autorky publikácie PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA Janka Debrecéniová, Miroslava Kotríková Rašmanová a Lýdia Marošiová pri jej tvorbe zozbierali skúsenosti žien, ktoré rodili počas pandémie, nariadenia štátnych inštitúcií ako aj záznamy oficiálnej komunikácie a výstupy zodpovedných úradov (ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva a pod.). Ich zistenia odhaľujú zlý systém a neraz až neľudský prístup k rodiacim ženám.

Ženám pri pôrode v drvivej väčšine nebolo umožnené mať pri sebe sprevádzajúcu osobu, v dôsledku čoho im odmietli po narodení nechať dieťa v kontakte koža na kožu a aj počas silných kontrakcií ostali často odkázané samy na seba. Vyžadovalo sa od nich rúško, hoci im často výrazne sťažovalo dýchanie a teda celý pôrod. Spôsob pôrodu a zásahy doň určoval personál neraz bez ohľadu na postoj samotnej ženy, napríklad v prípade podania medikamentov, nástrihu hrádze (epiziotómie) či dokonca zakázaných a nebezpečných praktík ako tlačenie na brucho (Kristellerova expresia).

Ďalšie neľudské zaobchádzanie predstavuje dlhodobá separácia matiek od ich bábätiek. K tej dochádzalo v prípade predčasných pôrodov a v prípadoch, že žena rodila po pozitívnom teste s podozrením na ochorenie COVID-19. Písali sme o nich aj na našom portáli ahojmama.sk, napríklad v článku Syna jej po pôrode ihneď zobrali.

V prípade predčasne narodených detí sa pod separáciu podpísala i nesprávna interpretácia všeobecného zákazu návštev v nemocniciach. Tie „zamedzili akémukoľvek osobnému kontaktu medzi rodičmi a bábätkami, ktoré boli hospitalizované na JIS,“ pripomína správa. A čo je horšie: „Napriek mimoriadne krutej a poškodzujúcej povahe tohto obmedzenia sa vo viacerých médiách objavovali oslavné články a reportáže o tom, ako obetavý personál nemocníc posiela rodičom fotografie a videá novorodencov.“

Ako je možné, že veci zašli až tak ďaleko napriek známym odporúčaniam svetových i domácich odborníkov a inštitúcií? Slovenská vláda podľa správy síce promptne zabezpečila preklad usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie do slovenčiny a sprístupnila ho na internete, ale bez toho, aby zdôraznila potrebu ich dodržiavania. Práve to mohlo byť podľa autoriek správy jedným z dôvodov, prečo sa Slovensko týmito odporúčaniami v podstate neriadilo. „Namiesto toho pokračovali v používaní rutinných postupov, ktoré nevychádzajú z aktuálnych vedeckých poznatkov, často preukázateľne poškodzujú zdravie a porušujú práva žien a ich detí,“ konštatuje správa PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA.

Čítajte viac

Patricia Poprocká
 

Pozrite aj:

 
© PEREX, 2021
Článok uverejnil portál denníka Pravda Ahojmama.sk v rubrike Články / Tehotenstvo a pôrod 25. 5. 2021 o 4:59.