head3.png

Zapojte sa do hodnotenia pôrodnej starostlivosti!

ODZ + ŽK, 22. 10. 2019

Svedectvá mnohých žien potvrdzujú, že Slovensko má v kvalite poskytovanej pôrodnej starostlivosti ešte značné rezervy. Podstatne k tomu prispieva aj skutočnosť, že v spoločnosti (a teda ani v zdravotníctve) nie sú dostatočne vnímané a rešpektované ľudské práva žien.

Práve v týchto dňoch spúšťame celoslovenský anonymný prieskum o pôrodnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku. Aj prostredníctvom jeho výstupov chceme prispieť k posilňovaniu zdravia a práv žien v oblasti pôrodnej starostlivosti.

Zaujíma nás osobná skúsenosť každej ženy, ktorá má za sebou pôrod v období posledných dvoch rokov. Ak spĺňate túto podmienku,

ZAPOJTE SA AJ VY, prosím! – DO SOBOTY 9. 11. (vrátane)

Online dotazník je anonymný a umiestnený na samostatnej e-platforme. Jeho vyplnenie trvá približne 20 minút a nájdete ho tu:

https://porod3nahodstarost.netquest.sk/

 
V dotazníku sa nepýtame na mená, miesta a iné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k identifikovaniu respondentky. Všetky údaje, ktoré v dotazníku poskytnete, budú spracované výlučne štatisticky.

Tento prieskum realizujú občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, v spolupráci s partnerskou Faculty of Health Science na Oslo Metropolitan University (OsloMet).

Prieskum je súčasťou projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia.
 

Pozrite aj:

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w