head1.png

ZAPOJTE SA S NAMI do občianskej kontroly

Tréning pre študentky a študentov spojený s účasťou v občianskych aktivitách

 

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť hľadá aktívnych študentov a študentky pre svoj program, zameraný na občiansku kontrolu fungovania verejných inštitúcií v oblasti dodržiavania ľudských práv a prístupu k spravodlivosti.

 

Ponúkame Vám rozvoj komunikačných zručností, posilnenie právneho povedomia (napr. o práve na informácie, práve na súkromie a iných ľudských právach) a získanie vedomostí o fungovaní verejných inštitúcií či tvorbe verejných politík. Získate ich na špecializovaných tréningoch organizovaných naším združením v rozsahu 3 až 4 tréningových dní. Následne si ich budete môcť vyskúšať v praxi v aktivitách zameraných na občiansku kontrolu – či už v rámci činnosti nášho združenia, alebo aj vo svojej vlastnej organizácii, resp. činnosti.

 

Program začína v polovici septembra 2011 vzdelávacími podujatiami. V ďalších mesiacoch bude obohatený o praktické precvičovanie nadobudnutých zručností (sčasti aj „v teréne“). Začiatkom budúceho roka bude nasledovať samotný monitoring verejných inštitúcií a ich politík v oblasti dodržiavania ľudských práv. Aktivity budú pokračovať minimálne do júna 2012.

 

Podrobnejšie informácie o našich aktivitách a projektoch nájdete na stránkach www.odz.skwww.diskriminacia.sk.
Svoje ďalšie otázky nám môžete poslať e-mailom.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím, na adrese:
Ing. Andrea Chorváthová – chorvathova@oad.sk