head6.png

Zástupkyňa ODZ na konferencii pôrodných asistentiek

ODZ, 25. 4. 2022

Právnička nášho združenia Janka Debrecéniová sa zúčastnila V. vedeckej konferencie pôrodných asistentiek v Banskej Bystrici. 25. apríla 2022 ju zorganizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a UNION zdravotná poisťovňa. Konferencia sa týkala mnohých tém, ústrednými však boli témy autonómie rodiacich žien a autonómie pôrodných asistentiek. Ako vyplynulo z viacerých príspevkov prezentérok i postrehov v diskusii, pre kvalitu poskytovanej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, pozitívnu pôrodnú skúsenosť a napĺňanie práv žien a novorodencov je veľmi dôležitá kontinuálna starostlivosť zo strany pôrodných asistentiek.

V tomto systéme starostlivosti sprevádza tehotné a rodiace ženy a ich rodiny počas nekomplikovaného tehotenstva, nízkorizikového fyziologického pôrodu a popôrodného obdobia jedna pôrodná asistentka, prípadne malá skupinka pôrodných asistentiek. Tieto pôrodné asistentky sú vzdelané, majú potrebné zručnosti a skúsenosti, ako aj autonómiu v zmysle možnosti samostatne sprevádzať ženu a jej novorodenca a niesť za toto sprevádzanie aj zodpovednosť. V takomto systéme sú zároveň pôrodné asistentky rovnocennými partnerkami lekárov a lekárok z oblasti gynekológie a pôrodníctva, na ktorých svoje klientky odkazujú v prípade, že si ich stav vyžaduje lekársku starostlivosť.


Na konferencii odznelo viacero príspevkov, ktoré poukazovali na pozitíva, efektívnosť a funkčnosť takéhoto modelu. U účastníčok napríklad rezonoval príspevok k pôrodnej asistencii v Holandsku, ale aj príspevok o faktoroch v starostlivosti o ženy v tehotenstve a pri pôrode, ktoré majú vplyv na pôrodnú skúsenosť rodiacich žien. Druhý zo spomínaných príspevkov vychádzal zo skúseností pôrodnice na Obilním trhu v Brne, ktorá sa o zavedenie modelu starostlivosti poskytovanej primárne pôrodnými asistentkami, v ktorého centre stoja tehotné a rodiace ženy a ich deti, systematicky snaží.

Zástupkyňa ODZ vo svojej prezentácii hovorila o sprevádzajúcej osobe rodiacich žien. Možnosť mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu je nielen právom každej rodiacej ženy, ale aj medzinárodne uznávaným zdravotníckym štandardom, ktorý má preukázateľné zdravotné benefity. Je tiež prevenciou porušovania ďalších práv, ako aj dôležitou garanciou, ktorá ženám zlepší ich možnosť preukázať porušenia práv v prípade, že sa vyskytnú.

Janka Debrecéniová hovorila aj o výsledkoch monitoringu, ktorý ODZ nedávno realizovalo vo vzťahu k napĺňaniu práva na sprevádzajúcu osobu v slovenských pôrodniciach. Z monitoringu vyplynulo, že toto právo v súčasnosti stále nie je riadne napĺňané a nemocnice ženám vo vzťahu k nemu kladú viaceré bariéry a obmedzenia, napríklad v podobe poplatku za sprevádzajúcu osobu či v podobe nemožnosti jej prítomnosti po celý čas pôrodu, či nemožnosti prítomnosti pri pôrode cisárskym rezom. Vyskytli sa však aj bariéry v podobe nemožnosti slobodnej voľby osoby, ktorá bude ženu počas pôrodu sprevádzať. Výnimkou počas pandemického obdobia neboli ani úplné zákazy prítomnosti sprevádzajúcej osoby. Tie boli nielen v rozpore s ľudskými právami, ale aj s odporúčaniami odborných spoločností na toto obdobie.
 

Pozrite aj:

  • Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR
  • PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA: Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku