head6.png

Ženy na kandidátkach sú vzácnosťou

Pravda, 27. 12. 2011

Ženy političky nie sú pre predstaviteľov parlamentných strán príťažlivé. Na kandidátkach jednotlivých strán do najbližších volieb je ich veľmi málo a na zvoliteľných miestach, teda v prvej desiatke, sú nanajvýš dve. Lepšie to nevyzerá ani v prvej dvadsiatke. „Presahuje to všetky medze,“ komentuje tento stav právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová.

 

Na kandidátkach tvoria ženy zhruba pätinu, čo Debrecéniová považuje za nemiestne, vzhľadom na to, že na Slovensku žije zhruba 50 percent žien. „Prispievajú svojimi daňami do verejných rozpočtov, takisto k ekonomickému systému a k celému chodu krajiny, vykonávajú obrovské množstvo neplatenej práce. Ak sú vytláčané z verejného života a z rozhodovacích pozícií, tak je to absolútne neprípustne,“ tvrdí Debrecéniová.

 

Podľa nej spôsob, akým sú nastavené kandidátky, očividne odráža to, „ako politické strany reprezentované mužmi, ktorí v nich rozhodujú, vytláčajú ženy z verejného priestoru a ako úporne ich nechcú pustiť k rozhodovaniu o veciach verejných“.

 

„Na to, aby muž mohol kandidovať do parlamentu, mu bohato stačí byť priemerný a dostane sa tam dokonca aj vtedy, keď je podpriemerný. Na to, aby sa tam dostala žena, musí byť vynikajúca, alebo musí plniť niečiu misiu, musí byť niečie „dobré dievča“. Aj keď sa do politiky niektoré vysoko kompetentné ženy dostanú, ešte stále ich všetci spochybňujú, stále všetci rozmýšľajú nad tým, či je tá žena spôsobilá to robiť,“ vraví Debrecéniová. Navyše ľudia u žien političiek posudzujú aj veci, ktoré vôbec nesúvisia s výkonom funkcie, ako napríklad výzor či rodinné zázemie.

 

Čítajte viac

 

Iris Kopcsayová

 

Pozrite aj:

Dvadsať rokov po revolúcii sa zastúpenie žien zhoršilo – rozhovor so Zorou Bútorovou
© PEREX 2011

 

Článok uverejnil denník Pravda 27. 12. 2011 v rubrike Slovensko na str. 2-3 a portál Spravy.pravda.sk v rubrike Voľby.