head5.png

Zhromaždenia

Autorky a autor: Kristína Babiaková, Zuzana Dlugošová, Peter Wilfling

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2006

Združenie Občan a demokracia vydalo v roku 2006 brožúrku Zhromaždenia, ktorá ponúka komplexný návod na to, ako zhromaždenie usporiadať a zároveň úspešne uskutočniť.

Publikácia vznikla ako odozva na potreby účastníkov i organizátorov zhromaždení, ktorí sa pri organizovaní verejných zhromaždení často stretávali s protichodnými postupmi a rozhodnutiami samosprávnych orgánov. Môže však poslúžiť i úradníkom, ktorí prijímajú oznámenia o zhromaždeniach a zabezpečujú, aby nedochádzalo ku kolíziám alebo k obmedzovaniu práv iných osôb.

V publikácii nájde čitateľ okrem základného návodu na usporiadanie zhromaždenia aj mnohé reálne situácie z praxe, s ktorými sa môže ako usporiadateľ alebo ako účastník stretnúť. Na mnoho situácií brožúrka ponúka aj možnosti ich riešenia. Text je obohatený aj o rozhodnutia domácich a medzinárodných súdov a iných štátnych orgánov, ktoré v minulosti rozhodovali o hraniciach a medziach uplatňovania zhromažďovacieho práva a o povinnostiach štátnych orgánov. Záverečná časť publikácie je venovaná oprávneniam policajta a právam jednotlivca pri zásahoch polície na zhromaždeniach.

Brožúru v elektronickej podobe si môžete stiahnuť vo formáte PDF pre Acrobat Reader.