head3.png

2006

Zhromaždenia

Autorky a autor: Kristína Babiaková, Zuzana Dlugošová, Peter Wilfling

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2006

Združenie Občan a demokracia vydalo v roku 2006 brožúrku Zhromaždenia, ktorá ponúka komplexný návod na to, ako zhromaždenie usporiadať a zároveň úspešne uskutočniť.

Continue reading

Právo na informácie

Autor a autorka: Peter Wilfling, Kristína Babiaková

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2006

Publikácia Právo na informácie obsahuje výklad zákona o slobodnom prístupe k informáciám a riešenie problémov a situácií, ktoré vznikajú pri jeho praktickom používaní.

Continue reading

Čo (ne)vieme o diskriminácii

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydavateľ: Občan a demokracia, Bratislava, 2006

CD je vydané ako doplnkový metodický materiál k publikácii Čo (ne)vieme o diskriminácii.

Continue reading

Občan a demokracia – právo na každý deň (metodická príručka)

Autorka a autori: Janka Debrecéniová, Igor Obuch, Ivan Rapoš, Milan Zacharovský

Komentáre právničiek a právnikov: Janka Debrecéniová, Zuzana Dlugošová, Mária Kolíková, Andrej Králik, Daniela Telepková, Peter Wilfling

Vydavateľ: Občan a demokracia, 2004, 2006

Continue reading