head6.png

Zvýšilo sa povedomie o právach žien počas pôrodu

RTVS – Jednotka, 18. 5. 2022

„Za posledné roky sa oveľa viac začalo hovoriť o porušovaní práv v pôrodniciach. To, čo predtým bolo považované za výlučnú nedotknuteľnú doménu lekárov a nemocníc, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť, sa začalo označovať pravými menami, často ako porušenie práv žien. Takže to, čo sa zmenilo, je, že sa zmenil diskurz, zvýšilo sa povedomie verejnosti, dotknutých žien, ale aj zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok o právach žien počas pôrodu. Nastali aj veľmi pomalé a postupné zmeny napríklad v tom, že lekári, lekárky a pôrodné asistentky si začali byť vedomé toho, že žiadny úkon nemožno urobiť rodiacej žene bez jej informovaného súhlasu,“ povedala naša právnička Janka Debrecéniová pre Dámsky klub RTVS.

Podľa prieskumu ODZ a jej slov sa však najmä v tejto dobe výrazne zhoršila možnosť žien mať počas pôrodu sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu. „Počas covidu sa takisto dialo to, že niektoré porušenia boli ospravedlňované ďalšími porušeniami. Napríklad nemožnosť bezprostredného kontaktu koža na kožu ženy s novorodencom tesne po pôrode bola ospravedlňovaná nemožnosťou prítomnosti sprevádzajúcej osoby – ktorá ale rozhodnutím nemocníc bola zakázaná s tým, že rodiacej žene podľa slov nemocníc nemal kto asistovať, hoci táto vec je úlohou nemocníc.“

Vedecky a dátami je ale v súčasnosti podložené, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby skracuje dĺžku trvania pôrodu alebo znižuje riziko, že sa pôrod skončí cisárskym rezom.

„Takisto tu máme stále pomerne vysokú mieru napr. rutinných nástrihov hrádze, čo sa takisto teda považuje za kruté zaobchádzanie a za niečo, čo nie je v súlade s odbornými zdravotníckymi štandardmi,“ konštatovala Janka Debrecéniová.

 

Pozrite aj:

 

Úplnú verziu publikácie Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti: Fungovanie mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v SR si môžete bezplatne stiahnuť na našej webovej stránke.

 
© RTVS 2022
Príspevok odvysielala TV stanica Jednotka – RTVS v relácii Dámsky klub 18. 5. 2022 so začiatkom o 12:25 h.