head5.png
Budeme rady, ak nás podporíte.

Môj dar:Ďakujeme.sk

Občianska advokácia

Workshop ODZ k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR

ODZ, 7. 12. 2016

7. decembra 2016 sme v Bratislave zorganizovali workshop s diskusiou o nedostatkoch v dodržiavaní adekvátnych štandardov zdravotnej starostlivosti a porušovaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodmi, ako aj o možných prístupoch na dosiahnutie potrebnej zmeny. Rozvíjame tak diskurz o tejto téme, ktorý sme začali vydaním publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku v minulom roku. Do diskurzu sme okrem iného vniesli ľudskoprávnu perspektívu, keďže naša publikácia sa ako prvá na Slovensku zaoberá pôrodnou starostlivosťou z pohľadu ľudských práv žien. Darí sa nám stále viac priťahovať pozornosť odbornej i širšej verejnosti. Continue reading

Ľudia majú právo na informácie o zdravotnej starostlivosti

ODZ, 6. 12. 2016

Vďaka našej právnej expertke Janke Debrecéniovej sme vypracovali a oficiálne podali pripomienku k predbežnej informácii o novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú pripravuje ministerstvo spravodlivosti. Navrhujeme v nej, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinne informovali o poskytovaní tejto starostlivosti podľa pravidiel stanovených infozákonom.

Hlavným dôvodom nášho návrhu je to, že v súčasnosti ľudia, ale ani štát, jeho orgány a nezávislé inštitúcie nemajú žiadne efektívne možnosti kontrolovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Táto absencia verejnej kontroly je obzvlášť závažná najmä preto, že pri zdravotnej starostlivosti sa majú napĺňať viaceré ľudské práva. Tie sa však v praxi často porušujú. Continue reading

Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? (workshop ODZ)

ODZ, 23. 11. 2016

“Prijatie príslušnej legislatívy ešte neznamená napĺňanie ľudských práv. Je to len vytvorenie podmienok, aby sa ľudské práva napĺňali v praxi.” “S verejnými politikami musí korešpondovať aj vnútorné nastavenie, postoje ľudí, ktorí ich realizujú. Je preto nevyhnutné vzdelávať ľudí pracujúcich vo verejných inštitúciách. A je to nutné aj pre efektívne fungovanie týchto inštitúcií.”

To sú len niektoré z myšlienok, ktoré zazneli na na workshope Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? Workshop sme pripravili 23. 11. 2016 v Bratislave a nadviazal na vydarenú panelovú diskusiu o štruktúrnych aspektoch rodových nerovností vo verejných politikách. Že verejné inštitúcie môžu fungovať rodovo zodpovedne a so skutočným, nielen formálnym rešpektom k ľudským právam žien, dokazujú mnohé príklady dobrej praxe zo zahraničia. V krátkych prezentáciách na úvod podujatia ich predstavili Janka Debrecéniová, Michaela Dénešová, Ľubica Trgiňová a Šarlota Pufflerová z ODZ (prezentácie si môžete stiahnuť nižšie). Continue reading

Slovenská vláda by mala vyšetriť prax násilných sterilizácií rómskych žien

POĽP – CRR – ODZ – Ženské kruhy, 10. 11. 2016

Výbor OSN pre ľudské práva vyzval slovenskú vládu, aby prevzala zodpovednosť za vyšetrovanie prípadov násilných sterilizácií rómskych žien z minulosti a na tento účel zriadila nezávislý vyšetrovací orgán. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré výbor vydal po svojom októbrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP), Centrum pre reprodukčné práva (CRR), Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy poskytli výboru informácie o aktuálnej situácii v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku. Vo svojich správach zaslaných výboru konkrétne informovali predovšetkým o pretrvávajúcich prejavoch porušovania práv rómskej menšiny, ako aj o porušovaní reprodukčných práv žien vrátane nedostatkov pri prešetrovaní praxe násilných sterilizácií rómskych žien. Continue reading

POZVÁNKA: Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to?

ODZ, 19. 11. 2016

Pripravujeme ďalšie podujatie – workshop Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? Workshopom nadväzujeme na vydarenú panelovú diskusiu o štruktúrnych aspektoch rodových nerovností vo verejných politikách, ktorú sme zorganizovali v októbri. Teraz sa chceme sústrediť na najdôležitejšie veci, ktoré z tejto diskusie vzišli a zároveň sa nechať inšpirovať príkladmi dobrej praxe zo zahraničia. Tie zaznejú v úvode podujatia v krátkych úvodných prezentáciách. Pre všetky účastníčky a účastníkov podujatia sme ich pripravili v detailnejšej verzii aj v tlačenej podobe.  Continue reading

Alternatívna správa MVO pre Výbor OSN pre ľudské práva

ODZ – POĽP – ŽK – CRR, 26. 9. 2016

Spolu s partnerskými mimovládnymi organizáciami Poradňa pre občianske a ľudské práva, Ženské kruhy a Centrum pre reprodukčné práva sme zaslali Výboru OSN pre ľudské práva (HRC) spoločnú alternatívnu správu. Popisujeme  v nej pretrvávajúce nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach zo strany slovenskej vlády špecificky v oblasti ochrany reprodukčných práv žien na Slovensku. Continue reading

Pripomienkovali sme dva návrhy zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti

ODZ, 21. 7. 2016

V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme sa aktívne zapojili do prípravy dvoch zákonov, návrhy ktorých predložilo ministerstvo spravodlivosti súčasne. Pripomienky k zákonu o upomínacom konaní sme vypracovali a podali samostatne, pripomienky k zákonu o poskytovaní dotácií zas v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami. Vo forme (hromadnej) pripomienky verejnosti podanej prostredníctvom portálu právnych predpisov Slov-Lex žiadame zapracovanie našich pripomienok a návrhov do textu predložených zákonov. Continue reading

PODPORTE: Výzva STOP FAŠIZMU

Iniciatíva Stop fašizmu, 19. 4. 2016

„Prišli sme do Ríšskeho snemu, aby sme sa vyzbrojili z arzenálu demokracie jej vlastnými zbraňami. Stali sme sa poslancami Ríšskeho snemu, aby nám weimarská filozofia pomohla zničiť samu seba. Ak je demokracia taká hlúpa, že nám na túto medvediu službu poskytne ešte aj voľné lístky a diéty, je to jej vec. Na uskutočnenie prevratu súčasného stavu nám príde vhod každý zákonný prostriedok.“ Joseph Goebbels, 1928

Napriek tomu, že sa fašisti ocitli legálnym spôsobom v parlamente, nie je to dôvod, aby s nimi ostatné demokratické strany uzatvárali politické spojenectvá. Napokon, veď aj Hitlerova NSDAP bola demokraticky zvolená. Ak vám záleží na tom, aby extrémistická strana neovplyvňovala všetky oblasti nášho života, ak vám vadí, že kontroluje našu slušnosť vo vlakoch, že rozoštváva celú spoločnosť, že ohlupuje populistickými rečami, pomôžte nám zastaviť ich vplyv v parlamente.
Continue reading

Slovenské osobnosti odmietajú Kotlebove hliadky vo vlakoch: Žiadajú štát, aby zakročil

Topky.sk, 15. 4. 2016

Osobnosti z rôznych sfér slovenského spoločenského života vyzývajú koaličné strany Smer-SD, SNS, Most-Híd a #Sieť, predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd) a tiež policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby zamedzili kotlebovskému vytváraniu štátu v štáte. Dochádza k nemu podľa osobností hliadkami ĽSNS vo vlakoch. Výzvu podpísalo 130 občanov z rôznych sfér spoločnosti. Pripomínajú, že v každej demokracii sú ochrana a bezpečnosť výlučnou úlohou a mocenským monopolom štátu. Tento mocenský monopol môže v SR, ako právnom štáte, mať výlučne štátny orgán na základe zákona. Continue reading

VÝZVA: Odmietame štát v štáte!

ChangeNet.sk, 15. 4. 2016

Kotlebovské „vlakové hliadky“ – krok k rozvratu demokracie!

Príslušníci Kotlebovej strany vytvárajú „hliadky“, ktoré svojvoľne „ochraňujú“ bezpečnosť cestujúcich vo vlakoch a roznášajú vo vlaku neoprávnene letáky, propagujúce založenie súkromno – straníckej domobrany.

V každej demokracii sú ochrana a bezpečnosť výlučnou úlohou a mocenským monopolom štátu. Tento mocenský monopol môže v Slovenskej republike ako právnom štáte mať výlučne štátny orgán na základe zákona. Zakladanie „hliadok“ či „domobrany“ skupinami občanov a politickými stranami je protiprávne. Bezpečnosť a ochrana cestujúcich na železnici je vecou polície. Continue reading