head3.png

Občianska advokácia

Právo na informácie o liekoch

TV Markíza, 12. 8. 2019

Televízia Markíza oslovila právničku spolupracujúcu s naším združením Janku Debrecéniovú so žiadosťou o právne vyjadrenie k spornému prípadu kubánskeho lieku, dostupného aj na Slovensku.

V dvoch reportážnych spotoch naša kolegyňa informovala o podstate a právnych súvislostiach práva ľudí (pacientov a pacientok) na všetky zdravotnícke informácie, ktoré sa ich týkajú a o informovanom súhlase v súvislosti s vykonávanými zdravotníckymi úkonmi. Continue reading

Súdny spor pre nezákonnú výpoveď trval desať rokov

RTVS – Rádio Slovensko, 5. 8. 2019

Po dlhých rokoch ťahaníc po súdoch sa vedkyňa Viera Petrášová konečne dočkala hlavného verdiktu. Súdila sa s Národným lesníckym centrom, ktoré ju podľa rozsudku nezákonne prepustilo aj preto, že je žena.

Docentku Petrášovú v desaťročnom súdnom spore (ktorý ešte pokračuje vo veci jej odškodnenia) zastupovala právnička násho združenia Janka Debrecéniová. Informáciu v spote RTVS – Rádia Slovensko priniesla redaktorka Eva Sládková. Continue reading

Výpoveď dostala aj preto, že je žena! Viera Petrášová vyhrala spor s Národným lesníckym centrom

TV Markíza, 4. 8. 2019

Výpoveď dostala aj preto, že je žena! Viera Petrášová vyhrala spor s Národným lesníckym centrom. Súdila sa desať rokov, teraz hovorí, že sa jednoducho nechcela vzdať. Podľa Viery Petrášovej sa napätie v práci začalo stupňovať, keď sa jej nadriadeným stal muž, ktorému pred pár rokmi na ministerstve pôdohospodárstva šéfovala ona. V Národnom lesníckom centre mala vypracované dva projektové zámery, vedenie ich však po dokončení odmietlo posunúť dalej.

“Podobný projekt jej mužského kolegu, ktorý mal menej skúseností ako ona, ktorý mal v tom čase nižšie vzdelanie, predložený bol,” uviedla jej obhajkyňa. Continue reading

Prvá žena, ktorá vyhrala súd proti diskriminácii, sa po desiatich rokoch vrátila späť do práce

Ženy v meste.sk, 24. 7. 2019

Na jar tohto roku to bolo desať rokov, čo špičková vedkyňa v odbore lesníctva Viera Petrášová dostala od Národného lesníckeho centra výpoveď. Musela odísť z podniku, kde pracovala 29 rokov a ako 54-ročná si začala hľadať novú prácu. Po desiatich rokoch teraz dostala rozhodnutie súdu, že výpoveď z roku 2009 je neplatná. Jedným z dôvodov neplatnosti výpovede je diskriminácia z dôvodu pohlavia. Pre portál Ženy v meste to potvrdila právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, ktoré Petrášovú desať rokov zastupovalo. Continue reading

Odborníčku z Národného lesníckeho centra prepustili nezákonne

SME.sk / SITA, 19. 7. 2019

Odborníčka sa ešte stále súdi o náhradu mzdy.

Výpoveď z práce, ktorú v roku 2009 dostala Viera Petrášová, je neplatná. Potvrdil to Krajský súd v Banskej Bystrici a 11. júla jej rozsudok doručili. Súd argumentoval okrem iného tým, že pri jej prepustení išlo o diskrimináciu z dôvodu pohlavia. Vieru Petrášovú v konaní zastupovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Docentka Petrášová pracovala v štátnej príspevkovej organizácii Národné lesnícke centrum (NLC) od roku 1980.

„Podarilo sa jej dosiahnuť vysokú vedeckú kvalifikáciu. Ako jediná spomedzi všetkých zamestnancov a zamestnankýň NLC bola znalkyňou pre všetky odvetvia lesníctva. V interných hodnoteniach zamestnávateľa sa umiestňovala na najvyšších priečkach,“ uviedla pre agentúru SITA právnička Janka Debrecéniová, ktorá bola v mene ODZ poverená zastupovaním zamestnankyne pred súdom. Continue reading

Diskriminačne prepustená odborníčka z NLC sa po 10 rokoch môže vrátiť do práce

ODZ, 19. 7. 2019

11. júla 2019 doručil Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok, v ktorom opätovne potvrdil, že výpoveď, ktorú dalo Národné lesnícke centrum v roku 2009 Viere Petrášovej, špičkovej odborníčke v oblasti lesníctva, je neplatná. Jedným z dôvodov neplatnosti výpovede bola diskriminácia z dôvodu pohlavia. O prípade rozhodoval senát v zložení Štefana Baláža, Ivice Hanuskovej a Alexandra Mojša. Vieru Petrášovú v konaní zastupovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Docentka Petrášová pracovala v Národnom lesníckom centre (NLC), štátnej príspevkovej organizácii, od roku 1980. Počas jej pôsobenia u svojho zamestnávateľa sa jej podarilo dosiahnuť vysokú vedeckú kvalifikáciu, ale aj to, že ako jediná spomedzi všetkých zamestnancov a zamestnankýň NLC bola znalkyňou pre všetky odvetvia lesníctva. V interných hodnoteniach zamestnávateľa sa umiestňovala na najvyšších priečkach. Continue reading

Správa OSN o násilí na ženách

VZ OSN, 11. 7. 2019

V nadväznosti na rezolúciu VZ OSN č. 71/170 predložila Dubravka Šimonović, osobitná spravodajkyňa ľudskoprávneho výboru OSN pre násilie páchané na ženách, jeho príčiny a následky, správu o zlom zaobchádzaní a násilí voči ženám počas reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, so zameraním na násilie pri pôrodoch a v pôrodníctve. Správa analyzuje aj základné príčiny a štrukturálne problémy, ktoré je potrebné riešiť v boji proti týmto formám zlého zaobchádzania a násilia.

V časti II správy sú zosumarizované aktivity realizované počas mandátu osobitnej spravodajkyne až do júla 2019. V časti III sú analyzované zlé zaobchádzanie a násilie voči ženám počas reprodukčnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na násilie pri pôrodoch a v pôrodníctve, a identifikované základné príčiny takéhoto zaobchádzania aj príslušné štrukturálne problémy. V časti IV sú uvedené závery a odporúčania pre predchádzanie a boj so zlým zaobchádzaním a násilím voči ženám v službách reprodukčného zdravia a počas pôrodu. Continue reading

Naše spoločné podanie osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie na ženách

ODZ + ŽK, 20. 5. 2019

Osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie páchané na ženách Dubravka Šimonović pripravuje správu o stave reprodukčných práv žien vo svete. V rámci tohto procesu jej naše združenie spoločne so združením Ženské kruhy doručilo informáciu o zlom zaobchádzaní a násilí na ženách počas reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, s osobitným zameraním na porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch. Predložená informácia odkazuje na dve hĺbkové analýzy tejto problematiky ŽENY-MATKY-TELÁ I. a II., publikované v rokoch 2015 – 2018.

Informáciu prinášame v plnom znení: Continue reading

Ombudsmanka: Potrebujeme väčší rešpekt k pôrodu

VOP, 16. 5. 2019

Problematike pôrodníctva a ochrane reprodukčných práv by malo patriť viac pozornosti.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pripomína pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu potrebu zaoberať sa reprodukčnými právami a ich ochranou. Kancelária ombudsmanky aktuálne preskúmava postup a rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu v prípade udelenia pokuty Televízii Markíza za odvysielanie programov a príspevkov o priebehu pôrodu, po ktorom rodička upadla do kómy a po niekoľkých dňoch zomrela. Možným porušením základných práv sa zaoberá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, podľa výskumov mimovládnych organizácií nejde len o ojedinelý prípad, ale o systémové zlyhania pri pôrodnej starostlivosti na Slovensku. Continue reading

V Rádiu Regina sme predstavili našu činnosť

Rádio Regina Západ, 10. 9. 2018

Čo si predstavujete pod pojmom ľudská dôstojnosť alebo ľudské a občianske práva? Dokázali by ste povedať aspoň dva – tri príklady, kedy sa vám zdalo, že to, ako sa k vám správali povedzme na úrade alebo v nemocnici, nie je celkom podľa vašich predstáv? Alebo vedeli by ste pri nejakej konfrontačnej výmene názorov oprieť ten svoj názor alebo argument aj o nejaký zákon?

Z viacerých prieskumov totiž vyplýva, že právne vedomie ľudí na Slovensku je na pomerne nízkej úrovni. O tom, prečo je dôležité poznať nielen svoje povinnosti, ale aj svoje práva, sa v takmer hodinovej diskusii s odborníčkami v štúdiu rozprávala redaktorka Janka Bleyová v tolkšou RTVS – Slovenského rozhlasu Hosť Rádia Regina Západ. Pozvanie do diskusie prijali Šarlota Pufflerová (výkonná riaditeľka) a Ľubica Trubíniová (mediálna manažérka) zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Continue reading