head5.png

ACADEMIA AEQUALITAS: Do akej miery majú na nás vplyv rodové stereotypy? (workshop)

ODZ, 7. 5. 2014

V rámci programu neformálneho vzdelávania v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie ACADEMIA AEQUALITAS sme 7. mája 2014 usporiadali ďalší workshop z ucelenej série podujatí, tentokrát na tému Do akej miery majú na nás vplyv rodové stereotypy? Účastníčky a účastníci získali nové poznatky a diskutovali o základných kategóriách pohlavie – rod a o spoločensky zaužívaných rodových stereotypoch. V diskusii ich rozoberali z rôznych hľadísk a v rozličných súvislostiach, venovali sa aj ich výhodám a nevýhodám. Osobitne diskutovali o verejnom a súkromnom aspekte rodu a rodových stereotypov. V závere skúmali rodové stereotypy aj zo svojho, resp. individuálneho hľadiska. Odborné príspevky predniesli a tréning viedli skúsené lektorky a trénerky, spolupracujúce s naším združením – Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD. a Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Na workshope sa zúčastnili vysokoškolské študentky a študenti humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.), ktorí chcú aktívne ovplyvňovať veci verejné a vo svojej budúcej profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

 

Stiahnite si:

 

Podujatie podporili Open Society Foundations v rámci Women´s Rights Programme, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, v rámci programu Demokracia a ľudské práva.

Projekt Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií bol podporený sumou 68 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora implementácie záväzkov SR v oblasti ľudských práv žien smerujúca k presadzovaniu systémových zmien pri odstraňovaní a prevencii diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia zo strany verejných inštitúcií je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.